Aké cookies používame

Aké cookies používame

Technické (nevyhnutné):

Sú to nástroje, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (sú nevyhnutné napr. na správne zobrazenie našich webových stránok / funkcií, ktoré chcete využiť).
Nemožno zakázať.

Analytické cookies:

Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme výlučne s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétne používateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil a pod.)
Povoliť Zakázať
Technické (nevyhnutné) cookies
Cookie klúč Doména Typ cookie Expirácia Popis
PHPSESSID   .skytoll.com prvá strana Relácia Súbor cookie generovaný aplikáciami založenými na jazyku PHP. Toto je všeobecný identifikátor používaný na udržiavanie premenných užívateľských relácií. Obvykle sa jedná o náhodne generované číslo, spôsob jeho použitia môže byť špecifický pre daný web, ale dobrým príkladom je udržovanie stavu prihlásenia užívateľa medzi stránkami.
cookies22  .skytoll.com prvá strana 7 dní Slúži na uloženie súhlasu hostí s používaním súborov cookie na nepodstatné účely.
Analytické cookies
_gat_UA-107592023-1 .skytoll.com tretia strana 33 sekúnd Ide o typ súboru cookie nastavený službou Google Analytics, kde prvok vzoru v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej stránky, ku ktorému sa vzťahuje. Ide o variant súboru cookie _gat, ktorý sa používa na obmedzenie množstva dát zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s vysokým objemom návštevnosti.
_ga   .skytoll.com tretia strana 2 roky Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics - čo je významná aktualizácia bežnejšie používanej analytické služby Google. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je súčasťou každej žiadosti o stránku na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady stránok.
_gid   .skytoll.com tretia strana 23 hodín 59 minut Tento súbor cookie je nastavený službou Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazenia stránok.


Ako môžete spravovať súbory cookie?
© 2024 Skytoll