DIAĽNICE A CESTY

Využitie moderných technológií a progresívnych riešení je pre štát jedinou možnosťou, ako sa rýchlo a efektívne zbaviť problémov spôsobených stúpajúcou intenzitou dopravy. Kvalitná a rozvinutá infraštruktúra je predpokladom pre kontinuálny rast hospodárstva a zároveň poskytuje komerčným aj nekomerčným užívateľom ciest služby s pridanou hodnotou napĺňajúce ich potreby a očakávania.

Tvoríme progresívne riešenia inteligentných dopravných systémov prinášajúce benefity pre užívateľov aj pre štát. Už dnes využívame unikátnu kombináciu technológií, ktorá je základom inteligentných dopravných systémov budúcnosti.

AUTOMATICKÁ DETEKCIA INCIDENTOV

Základnou schopnosťou systému automatickej detekcie incidentov (AID) je kombinovať informácie z využívaného zariadenia s cieľom vytvoriť nenapadnuteľné dôkazy o zistenej udalosti na výstupe. Znamená to tiež, že systém je úzko prepojený so zákonmi v cieľovej krajine.

Stiahnite si brožúru .pdf (1,66 MB)

PORADENSKÉ SLUŽBY

Systémová integrácia zahŕňa procesy a postupy od zhromažďovania požiadaviek, návrhu systému a architektúry, definície rozhrania, riadenia systémov až po vývoj riešení za účelom vývoja rozsiahlych komplexných systémov.

Stiahnite si brožúru .pdf (0,99 MB)

CELOŠTÁTNE ELEKTRONICKÉ MONITOROVANIE A SPOPLATŇOVANIE CIEST

Vytvárame progresívne riešenia pre inteligentné dopravné systémy, ktoré prinášajú prospech používateľom aj štátnej správe. Dnes už využívame jedinečnú kombináciu technológií, ktoré predstavujú základ pre inteligentné dopravné systémy budúcnosti.

Stiahnite si brožúru .pdf (1,02 MB)

SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. januára 2010 uviedla Slovenská republika do prevádzky jeden z najmodernejších elektronických mýtnych systémov, ktorý Slovensko zaradil medzi lídrov v oblasti elektronického výberu mýta v celosvetovom meradle.

Zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta.

Od 1. januára 2014 bolo prostredníctvom satelitnej technológie výberu mýta pokrytých takmer 17 600 km vymedzených úsekov ciest Slovenskej republiky. Po rozšírení mýtneho systému na všetky cesty I., II. a III. triedy prevádzkoval SkyToll najdlhšiu cestnú sieť v Európskej únii pokrytú elektronickým mýtnym systémom. 1.9.2020, na základe rozhodnutia štátu, prestali byť cesty III. triedy súčasťou siete vymedzených úsekov ciest a rýchlostné cesty sa stali súčasťou diaľnic.

Elektronický mýtny systém je zložitý informačno-komunikačný technologický komplex pozostávajúci z niekoľkých informačných subsystémov a z množstva špecifických aplikácií, ktoré zabezpečujú všetky prevádzkové procesy výberu mýta a kontroly výberu mýta.

SkyToll ako jediný dodávateľ v rámci EU dokázal navrhnúť, vybudovať a uviesť do prevádzky kompletný a plne funkčný elektronický mýtny systém len za 11 mesiacov.

Viac informácií nájdete na stránke www.emyto.sk.


ELEKTRONICKÉ DIAĽNIČNÉ ZNÁMKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Naša ponuka riešení pre spoplatnenie diaľnic a ciest je ako stavebnica – spájaním rôznych možností, vkladaním nových, zmenou usporiadania existujúcich, či ich nahrádzaním modernejšími vytvárame vždy nové, jedinečné dielo.

Riešenie elektronických diaľničných známok od SkyToll na spoplatnenie užívania diaľnic a ciest pre osobné vozidlá pomáha zabezpečiť splnenie hlavných cieľov zavedenia výhradne elektronickej formy diaľničných známok – efektívnejší výber úhrad, zabezpečenie včasnej a úplnej úhrady diaľničných známok a zvýšenie komfortu užívateľov.

Na Slovensku SkyToll uspel vo výberovom konaní s ponúknutou najvýhodnejšou cenou, umožňujúc tak zníženie nákladov štátu v súvislosti s diaľničnými známkami pre osobné vozidlá až o 60% pri súčasnom zvýšení predaja diaľničných známok o približne 10%.

Viac informácií nájdete na stránke www.eznamka.sk.

SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNEHO V ČESKEJ REPUBLIKE

1. decembra 2019 uviedla Česká republika do prevádzky nový systém elektronického mýta od konzorcia spoločností SkyToll a CzechToll. Celosvetovo prvá generačná výmena mýtneho systému sa uskutočnila za plnej prevádzky pôvodného systému, a to bez dopravných obmedzení. Vďaka novému satelitnému systému klesli prevádzkové náklady štátu na výber mýta na tretinu. Investície do nového mýtneho systému sa tak štátu vrátili vo forme významných úspor za prevádzku a zvýšeného výberu mýta na novo spoplatnených cestách I. triedy v celkovej dĺžke 867 km už v prvom roku prevádzky.

V Českej republike je v súčasnej dobe spoplatnených viac ako 2 400 kilometrov diaľnic a ciest I. triedy. Povinnosť platiť mýto sa vzťahuje na vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony.

Konzorcium spoločností SkyToll a CzechToll navrhlo, vybudovalo a uviedlo do prevádzky kompletný a plne funkčný elektronický mýtny systém len za 14 mesiacov od podpisu zmluvy.


© 2023 Skytoll