ELEKTRONICKÝ MÝTNY SYSTÉM, URUGUAY

Uruguajská vláda pred začiatkom projektu vyberala mýto tzv. „Stop and go“ systémom s využitím RFID technológie. Množstvo vozidiel podliehajúcich povinnosti uhrádzať poplatky za diaľnice bolo i kvôli nízkemu počtu mýtnic schopné ich obísť a plateniu mýta sa vyhnúť. Okrem efektívnejšieho výberu mýta bolo cieľom pilotného projektu i monitorovanie dopravy v Uruguaji a príprava na ďalšie využitie dát prichádzajúcich z monitoringu.

Len za 60 dní, od septembra do novembra 2016, spoločnosť SkyToll úspešne zrealizovala pilotný projekt elektronického monitorovania a výberu poplatkov za používanie ciest, ktorý zahŕňa 4 615 cestných úsekov rôznych kategórií.

SkyToll poskytol poradenské služby pre návrh, výstavbu, financovanie a prevádzku elektronického mýtneho systému v rámci komplexného celonárodného vládneho projektu zameraného na implementáciu systému elektronického výberu mýta.

Pilotné riešenie pokrýva takmer 8 241 km vymedzených úsekov ciest spoplatnených najvyspelejšou technológiou výberu mýta, ktorá pracuje na princípe GPS navigácie, t. j. zaznamenávanie polohy vozidla prostredníctvom navigačného prístroja (palubnej jednotky) v automobile a GPS satelitov.

Elektronický mýtny systém v Uruguaji využíva technologicky inovatívne palubné jednotky, ktoré v sebe integrujú tieto technológie:

  • satelitnú GPS technológiu na určovanie polohy
  • GSM/GPRS technológiu pre komunikáciu v rámci mobilných sietí
  • existujúcu mikrovlnnú RFID technológiu pre komunikáciu na krátke vzdialenosti s palubnými jednotkami, a tiež umožňujúcu obsluhu existujúcich stop and go mýtnic

Zvolená technológia výberu mýta poskytuje maximálnu flexibilitu systému pre zvládnutie budúceho nárastu objemu nákladnej dopravy a rozširovania cestnej siete v Uruguaji.

© 2024 Skytoll