MESTÁ

Moderné mestá sú živé organizmy, ktoré bojujú s neustále sa zväčšujúcimi dopravnými zápchami či cestami neprejazdnými kvôli parkujúcim vozidlám. Autá neparkujú len na obvyklých miestach, ale i tam kde spôsobujú najväčšie problémy – v historických centrách miest.

Využitie moderných technológií a progresívnych riešení je pre mestské inštitúcie jediným spôsobom, ako sa rýchlo a efektívne vysporiadať s fenoménom dnešnej doby – cestami preplnenými idúcimi či parkujúcimi autami a s tým súvisiacim znečistením ovzdušia výfukovými plynmi či nadmerným hlukom.

Naše riešenia pre mestá sa zameriavajú najmä na inteligentné riadenie vstupu vozidiel do centra mesta a komplexné riadenie mestského parkovania.

© 2023 Skytoll