Nízkoemisné zóny

Nízkoemisné zóny

Nízkoemisné zóny sú taktikou riadenia dopravy, ktorá sa používa na boj proti znečisteniu a zlepšenie kvality ovzdušia, najmä v mestách. Tieto zóny odrádzajú vodičov od používania vysoko znečisťujúcich vozidiel v mestách, čím prispievajú k zníženiu celkovej úrovne znečistenia.

Nízkoemisné zóny (LEZ) sú vyhradené oblasti, v ktorých sú vysoko znečisťujúce vozidlá regulované za účelom zlepšenia kvality ovzdušia v ich okolí. Sú najúčinnejším opatrením, ktoré môžu mestá a obce prijať na zlepšenie miery miestneho znečistenia ovzdušia.

Typy nízkoemisných zón

  • Zákaz vstupu vozidiel s vysokými emisiami do týchto oblastí
  • Zvýšenie mýta pre vozidlá s vysokými emisiami, ktoré odradí vodičov od využitia ciest v rámci oblasti

Nízkoemisné zóny sú úžasným riešením pre rozširujúce sa mestá, ktoré sa chcú zbaviť nadmerného počtu osobných automobilov alebo prejsť na moderné elektrické vozidlá v dôsledku stále prebiehajúcej urbanizácie. Tieto zóny pomáhajú výrazne znížiť závislosť mesta od motorových vozidiel a zároveň ponúkajú vhodnú a dostupnú alternatívu.

Koncepcia nízkoemisných zón je čoraz populárnejšia a každý rok sa na celom svete objavuje viac nízkoemisných zón. Vytvorenie a udržiavanie týchto zón znižuje emisie rôznych znečisťujúcich látok, ktoré poškodzujú naše telo a životné prostredie.

Napriek ich účinnosti sú nízkoemisné zóny spojené len s malými dodatočnými nákladmi, pretože sa dajú integrovať do už existujúcich systémov.

Nízkoemisné zóny je možné realizovať jednoducho a bez výraznej námahy alebo finančnej záťaže, ak už daná oblasť obsahuje nástroje na výber mýta alebo monitorovanie ciest. Na monitorovanie vjazdu vozidiel do zón sa dajú použiť najmodernejšie technológie, ako sú kamery na automatické rozpoznávanie evidenčných čísel alebo celosvetovo dostupné technológie GNSS, ktoré porovnávajú získané údaje o vozidlách s internými databázami vozidiel. To umožňuje spoľahlivú a nepretržitú prevádzku nízkoemisných zón. Väčšina zón preto v súčasnosti funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Kľúčové výhody

  • Zlepšená kvalita vzduchu
  • Znížené dopravné zápchy a rýchlejšie presuny po ceste
  • Zníženie hlučnosti
  • Zníženie poškodenia ciest, zníženie nákladov na údržbu

Vďaka konfigurovateľnosti našich systémov je možné nastaviť poplatky za vozidlo v závislosti od množstva znečistenia, ktoré vozidlo produkuje. Vozidlá s vyššími emisiami môžu platiť vyššie poplatky, zatiaľ čo na hybridné a elektrické vozidlá sa môžu vzťahovať nižšie poplatky alebo môžu byť od nich úplne oslobodené. Nízkoemisné zóny sú väčšinou nastavené tak, aby cielene ovplyvňovali len určité vozidlá s cieľom odradiť alebo kontrolovať frekvenciu prejazdu týchto vozidiel cez chránené oblasti.

Najviac dotknuté vozidlá

  • Autobusy
  • Nákladné autá
  • Dodávky

Spoplatnené nízkoemisné zóny sú výborným spôsobom generovania príjmov pre mesto, v ktorom sú zavedené. Tieto príjmy sa môžu použiť na ďalšie zlepšenie infraštruktúry a vytvorenie lepšieho životného prostredia pre občanov.

Ďalšou možnosťou je, že mestá môžu problematické vozidlá v zóne úplne zakázať. Tento krok umožňuje vytvorenie peších a dostupnejších miest. Tieto zóny obsahujú cesty, ktoré sú voľné pre verejnú dopravu, cyklistov a vytvárajú bezpečnejšie prostredie pre miestnych chodcov.

S využitím našich rozsiahlych odborných znalostí a skúseností v mýtnom odvetví sme vytvorili súbor riešení určených na riešenie nízkoemisných zón. Tieto riešenia zahŕňajú rôzne technológie, ktoré sa dajú prispôsobiť jedinečným požiadavkám našich klientov.

Platformy

Riešenia prispôsobujeme jednotlivým klientom a vytvárame odlišné riešenia na mieru, ktoré starostlivo zohľadňujú ich špecifické potreby, miestne podmienky, dostupné zdroje a životné prostredie. Naše prístupy často spájajú viaceré technológie a za určitých okolností hladko integrujeme nové technológie nízkoemisných zón do existujúcej infraštruktúry. Naša oddanosť inováciám zaručuje, že naše riešenia zostávajú na špici, pretože využívame inovácie, ako je umelá inteligencia, aby sme zvýšili ich dopad a účinnosť.

© 2024 Skytoll