Poplatky za prejazd

Poplatky za prejazd

Náklady spojené s budovaním a údržbou infraštruktúry, ako sú mosty, tunely a cesty, môžu byť značné. Poplatky za prejazd pomáhajú pokryť časť týchto nákladov, čím sa znižuje zaťaženie verejných financií alebo daní.

Cieľom spoplatnenia prejazdov cez mestá, tunely a mosty je generovať príjmy, ktoré sa môžu použiť na financovanie výstavby, prevádzky, údržby a zlepšovania infraštruktúry. Tieto príjmy pomáhajú kompenzovať náklady spojené s výstavbou a správou týchto dôležitých dopravných aktív a zabezpečujú ich bezpečnosť a funkčnosť.

Spoplatnenie tranzitnej dopravy sa riadi zásadou, že tí, ktorí využívajú určitú infraštruktúru a majú z nej prospech, by mali prispievať na jej údržbu. Táto zásada sa považuje za spravodlivejšiu ako spoliehanie sa výlučne na všeobecné daňové príjmy. Na druhej strane je potrebné zohľadniť sociálnu spravodlivosť. Ak sa spoplatnenie tranzitnej dopravy zavedie bez dôkladného plánovania, mohlo by potenciálne neúmerne ovplyvniť osoby s nižšími príjmami, ktoré spoplatnenú infraštruktúru využívajú. Dôležitá je rovnováha medzi finančnou záťažou a sociálnou spravodlivosťou.

Poplatky za prejazd môžu pomôcť financovať rozširovanie dopravnej infraštruktúry s cieľom uspokojiť rastúce potreby obyvateľstva alebo regiónu. Na prispôsobenie sa zvýšenej premávke môžu byť potrebné nové mosty alebo tunely.

Kľúčové výhody

 • Riadenie dopravy
  Tranzitné spoplatnenie možno použiť ako nástroj na regulovanie dopravného preťaženia, ktorý nabáda vodičov tranzitnej dopravy, aby využívali trasy a rozvrhli si cesty tak, aby minimalizovali dopravné zápchy v oblastiach s hustou dopravou. Spoplatnenie by mohlo byť štruktúrované tak, aby podporovalo tranzitnú dopravu mimo dopravnej špičky. Spoplatnenie za prejazd môže zohrávať úlohu aj pri verejno-súkromných partnerstvách týkajúcich sa tranzitnej infraštruktúry. Súkromné spoločnosti by mohli investovať do tranzitných systémov výmenou za právo výberu poplatkov a podieľania sa na výnosoch.
 • Podpora účinných spôsobov dopravy
  Spoplatnenie tranzitnej dopravy by sa mohlo použiť na podporu trvalo udržateľnejších spôsobov dopravy, ako je chôdza, bicyklovanie alebo spoločné využívanie automobilov. Vďaka relatívne vyššej atraktívnosti verejnej dopravy z hľadiska nákladov by spoplatnenie tranzitnej dopravy mohlo podporiť širšie ciele v oblasti dopravy.
 • Špecializované financovanie
  zamerané na konkrétne projekty alebo iniciatívy súvisiace s dopravou, ako je výstavba nových mostov, vylepšenia existujúcich ciest.

Vďaka pokroku a modernizácii systémov elektronického výberu mýta, technológie automatického rozpoznávania evidenčných čísiel (ANPR) a inteligentných dopravných riešení sa mýto za prejazd stalo vhodnou voľbou pre mnohé mestské oblasti a dopravné orgány. Zavedenie mýta za prejazd je pre tieto orgány finančne podstatne výhodnejšie, pretože ho možno bezproblémovo integrovať do existujúcej infraštruktúry.

S využitím našich rozsiahlych odborných znalostí a kompetencií v oblasti výberu mýta sme vytvorili komplexný súbor riešení zameraných na riešenie poplatkov za preťaženie. Naša škála riešení zahŕňa rôzne technológie, ktoré možno prispôsobiť tak, aby presne zodpovedali požiadavkám našich klientov.

Platforms

 • Systém elektronického výberu mýta založený na DSRC
 • Systém elektronického výberu mýta založený na RFID
 • Kombinácia technológií šitých na mieru pre konkrétnu realizáciu (hybridná)
© 2024 Skytoll