SKYTOLL PROFIL
NAJVÄČŠIE ÚSPECHY
EMS pokrýva sieť vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest nižšej kategórie v celkovej dĺžke 17 611,2km. Ide o najdlhšiu sieť spoplatnených ciest nižšej triedy v Európskej únii.
Vďaka systému elektronickej diaľničnej známky od spoločnosti SkyToll, sa znížili náklady štátu až o 60%
EMS dosahuje najvyššiu efektivitu výberu poplatkov mýta hneď po prvom roku prevádzky – 98,99%
Satelitný elektronický mýtny systém sme kompletne vybudovali a uviedli do prevádzky len za 11 mesiacov

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

Spoločnosť SkyToll, a. s. zaviedla a v súčasnosti riadne udržiava Integrovaný manažérsky systém (ďalej len „ IMS “) podľa požiadaviek nasledovných ISO noriem:

– Systému manažérstva kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015,
– Systému environmentálneho manažérstva v zmysle normy STN EN ISO 14001:2016/EN ISO 14001:2015,
– Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle normy STN OHSAS 18001:2009/OHSAS 18001:2007,
– Systému manažérstva služieb v IT v zmysle normy STN ISO/IEC 20000-1,
– Systému manažérstva informačnej bezpečnosti STN ISO/IEC 27001:2014:ISO/IEC 27001:2013.

V roku 2015 získala spoločnosť SkyToll medzinárodné ocenenie „Global Road Achievement Award 2015“, ktoré každoročne udeľuje Medzinárodná cestná federácia (International Road Federation)1 súkromným aj verejným spoločnostiam a organizáciám za ich mimoriadny príspevok k rozvoju cestnej dopravy. Spoločnosť SkyToll bola ocenená v kategórii „Riadenie dopravy a inteligentné dopravné systémy“ za projekt rozšírenia rozsahu slovenského elektronického mýtneho systému realizovaný v roku 2014.

1 International Road Federation (ďalej len „IRF“) je mimovládna nezisková organizácia so sídlom v Alexandrii (Virginia, USA) založená v roku 1948 a zastúpená v 117 krajinách šiestich svetadielov. Jej poslaním je podnecovať a podporovať vývoj a údržbu lepších, bezpečnejších a trvalo udržateľných komunikácií. IRF skúma, zhromažďuje a zdieľa informácie v najvýznamnejších oblastiach rozvoja cestnej infraštruktúry vrátane výstavby a údržby ciest, ich financovania a bezpečnosti cestnej premávky. Hrá významnú úlohu vo všetkých aspektoch cestnej politiky a rozvoja. Jej rešpektovaná štatistika World Road Statistics (WRS) slúži ako hlavný podklad aj pre Svetovú banku.

MÍĽNIKY SPOLOČNOSTI
2008
SkyToll je aktívny v oblasti elektronických mýtnych systémov
2009
získanie zákazky na elektronický mýtny systém pre vozidlá >3,5 t na Slovensku
2010
návrh, vybudovanie a uvedenie do prevádzky elektronického mýtneho systému v SR
2012
kompletná výmena centrálneho systému počas plnej prevádzky v roku 2012
2013
rozšírenie mýtneho systému na 17 763 km ciest za 3 mesiace
2015
– ocenenie IFR Global Achievments Awards 2015 za rozšírenie spoplatnených ciest o 15 312 km – nasadenie systému dynamického váženia vozidiel (Weigh-in-Motion) – získanie zákazky na elektronické diaľničné známky (EDZ) pre vozidlá <3,5 t na Slovensku – 2 decembra 2015 spustenie elektronickej diaľničnej známky na Slovensku – návrh riešenia elektronického mýtneho systému pre Ruskú federáciu – pilotný projekt pre spoplatnenie mestských zón v intraviláne Moskvy
2016
pilotný projekt elektronického monitorovania a výberu poplatkov za používanie ciest v Uruquaji
2018
Konzorcium spoločností CzechToll a SkyToll sa stáva víťazom výberového konania na Systém elektronického mýtneho v Českej republike.

Pri návrhu riešení staviame na symbióze najmodernejších, celosvetovo uznávaných a z dlhodobého hľadiska progresívnych technológií či postupov a komplexných profesionálnych kompetencií a služieb poskytovaných našimi odborníkmi. Od návrhu cez vybudovanie až po prevádzku kladieme dôraz na rentabilitu riešenia rovnako ako na jeho kvalitu. Vieme totiž, že pomer ceny a kvality je u náročných zadávateľov na prvom mieste. Nepotrebujeme zastaranú, komplikovanú a neekologickú infraštruktúru, ktorej výstavba je finančne aj časovo náročná a následná prevádzka neúmerne drahá. Naopak, využívanie výhradne nových technológií nám umožňuje integrovať nové riešenia zodpovedajúce potrebám zadávateľa na existujúcich a v prevádzke overených systémoch, ktoré šetria nielen čas výstavby, ale sú aj cenovo efektívne.

Nové požiadavky zadávateľa dokážeme vyriešiť s maximálnou flexibilitou. Existujúce riešenie jednoducho doplníme o nový požadovaný systém alebo potrebnú službu. Neakceptujeme nič samoúčelné alebo duplicitné. Zásluhou profesionálneho know-how svojich ľudí SkyToll vie klientom pomôcť, resp. dodať akúkoľvek službu alebo časť projektu. Kombinácia technologických a odborných znalostí a postupov umožňuje SkyTollu dodať akýkoľvek dopravný informačný systém. A je úplne jedno, či ide o individuálnu dodávku alebo rozšírenie existujúceho riešenia.© 2020 Skytoll
Design by KRAFT digital