RIEŠENIA
NAŠE KOMPETENCIE

Poradenstvo a pilot

Vybudovanie a migrácia

Prevádzka a údržba

Služby financovania

PLATFORMY


Automatické rozpoznávanie evidenčných čísiel (ANPR)


Business Intelligence a modelovanie údajov (BI platforma)


Vynucovanie platby mýta (ENF)


Automatická detekcia incidentov (AID)


Satelitný elektronický mýtny systém (GNSS)


Presadzovanie práva (SAFE)


Systém eTicket
© 2024 Skytoll