NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      16. 07. 2019

VÝBER MÝTA ZA PRVÝ POLROK BOL V POROVNANÍ S ROKOM 2018 VYŠŠÍ O 3,6%

Bratislava, 15. júla 2019 – V júni zabezpečila Komplexná služba elektronického výberu mýta  pre Národnú diaľničnú spoločnosť 18,36 mil. eur. Za prvých 6 mesiacov roku 2019 sa vybralo mýto v sume 110 mil. eur. V porovnaní s prvým polrokom roku 2018 vzrástol výber o 3,6 %. Od začiatku roku získalo nárok na zľavu z ceny mýta 19 790 vozidiel, z nich 16 026 je zo Slovenska.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v júni vybralo 12,42 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy bol júnový výber 5,94 mil. eur. Za celý 1. polrok dosiahol výber mýta na diaľniciach a rýchlostných cestách 74,96 mil. eur, na cestách I. triedy sa vybralo 35,01 mil. eur. Z celkovej sumy júnového výberu mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 45,6 %. Za pol roka sa na vybranom mýte podieľali zahraniční prevádzkovatelia 46,5 %. Dňom s najvyšším denným výberom v sledovanom mesiaci bol 17. jún so sumou 877 254 eur.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. júnu 2019 zaregistrovaných 273 344 palubných jednotiek. Oproti máju ich počet vzrástol o 2 213 kusov. Z celkového počtu využívali 73,1 % vozidlá zo zahraničia. V júni využívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 39 938 vozidiel, čo je oproti predchádzajúcemu mesiacu menej o 55 vozidiel.  

Mobilné jednotky vynucovania riešili v júni na vymedzených úsekoch ciest 541 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 5 735 eur. Za celý prvý polrok výber mýta od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta dosiahol sumu 36 077 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v júni zaevidovaných celkovo 48 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých prípadoch išlo o reklamácie. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému v júni prijali 6 tis. hovorov. Mýtny internetový portál mal v tom istom mesiaci 54,3 tis. návštev.

© 2019 Skytoll
Design by KRAFT digital