NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 02. 2023

71,3 PERCENT MÝTA SA V JANUÁRI VYBRALO NA DIAĽNICIACH A RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH

Bratislava, 15. februára 2023 – V januári sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 18,1 mil. eur. V porovnaní s januárom 2022 je to viac o 3,5 %. Nárok na  zľavu z ceny mýta od začiatku roku získalo 297 vozidiel, z ktorých je 295 zo Slovenska. Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel dosiahla sumu 2,06 tis. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 2,05 tis. eur, čo je z celkovej sumy poskytnutých zliav 99,5 %.

Za využívanie vymedzených úsekov na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v januári vybralo mýto vo výške 12,91 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol  výber 5,19 mil. eur. Z celkovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 51,2 %. Dňom s najvyšším výberom v mesiaci bol 16. január so sumou  909 420 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo v januári priemerne 32 240 vozidiel s mýtnou povinnosťou denne, čo je o 1 082 vozidiel (3,4 %) viac ako v decembri 2022.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. januáru 2023 zaregistrovaných 309 767 palubných jednotiek. Oproti minuloročnému decembru ich počet vzrástol o 1 737. Z celkového počtu palubných jednotiek bolo 76,7 % priradených vozidlám zo zahraničia. Mobilné jednotky vynucovania riešili v januári na vymedzených úsekoch ciest 252 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 1 619 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v januári zaevidovaných celkovo 64 opodstatnených podaní od zákazníkov, z ktorých bolo 57 reklamácií a 7 žiadostí. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.
Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v januári 5,8 tis. hovorov.

© 2024 Skytoll