ELEKTRONICKÝ VÝBER MÝTA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1. januára 2010 Slovenská republika uviedla do prevádzky jeden z najmodernejších elektronických mýtnych systémov, ktorý Slovensko zaradil medzi lídrov v oblasti elektronického výberu mýta v celosvetovom meradle.

Po rozšírení mýtneho systému na všetky cesty I., II. a III. triedy prevádzkoval SkyToll najdlhšiu sieť spoplatnených ciest nižšej triedy v Európskej únii pokrytú elektronickým mýtnym systémom.

Prostredníctvom satelitnej technológie výberu mýta bolo pokrytých 17 600 km vymedzených úsekov ciest Slovenskej republiky. 1.9.2020, na základe rozhodnutia štátu, prestali byť cesty III. triedy súčasťou siete vymedzených úsekov ciest a rýchlostné cesty sa stali súčasťou diaľnic.

Zavedenie elektronického výberu mýta prinieslo Slovensku takmer trojnásobné zvýšenie príjmov oproti príjmom z diaľničných nálepiek používaných v minulosti.

Satelitný mýtny systém využívaný v Slovenskej republike je už dnes technologicky pripravený aj na integráciu poskytovateľov európskej mýtnej služby z okolitých krajín, plne v súlade s požiadavkami budúcej Európskej elektronickej mýtnej služby založenej na princípoch „jedna zmluva – jedna palubná jednotka – viaceré mýtne systémy“. Vďaka použitej technológii dokáže rýchlo a flexibilne implementovať aj budúce zmeny a pravidlá Európskej únie v oblasti celoeurópskej dopravnej politiky.© 2024 Skytoll