Elektronické diaľničné známky, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

2. decembra 2015 uviedla Slovenská republika do prevádzky elektronický systém výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Elektronizácia systému výberu a úhrad diaľničných známok znamenala zmenu formy diaľničných známok – papierové diaľničné nálepky boli nahradené diaľničnými známkami v elektronickej podobe.

V Slovenskej republike je možné zakúpiť diaľničné známky s:

  • ročnou platnosťou
  • 365-dňovou platnosťou
  • 30-dňovou platnosťou
  • 10-dňovou platnosťou

Zavedenie tejto modernej a ekonomicky výhodnejšej technológie umožnilo štátu zníženie nákladov v súvislosti s predajom EDZ až o 60 % pri súčasnom zvýšení predaja.

Skytoll dokázal navrhnúť a uviesť do prevádzky plne funkčný systém elektronickej diaľničnej známky za 3 mesiace.© 2024 Skytoll