NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      17. 05. 2021

APRÍLOVÝ VÝBER MÝTA BOL POROVNATEĽNÝ S VÝBEROM V ROKU 2019

Bratislava, 17. mája 2021 – V apríli sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 19,22 mil. eur. Je to o 37,7% viac v porovnaní s minuloročným aprílovým výberom a o 2,2% viac oproti aprílu 2019, ktorý nebol poznamenaný obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou vírusu Covid-19. Nárok na zľavu z ceny mýta za prvé 4 mesiace roku 2021 získalo 11 900 vozidiel, z nich je 10 223 zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 358,44 tis. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 328,64 tis. eur, čo je 91,7 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v apríli vybralo 13,07 mil. eur. Výber na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol 6,14 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na celkovom mesačnom výbere mýta podieľali 47,7 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 26. apríl so sumou 945 576 eur. V apríli využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 36 589 vozidiel denne. V porovnaní s marcom je to menej o 1 644 vozidiel.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. aprílu 2021 zaregistrovaných 279 723 palubných jednotiek. Oproti marcu sa ich počet zvýšil o 281 kusov. Vozidlá zo zahraničia sa na celkovom počte palubných jednotiek podieľali 74,7 %. V apríli riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 458 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 6 466 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v apríli zaevidovaných celkovo 37 opodstatnených podaní od zákazníkov. V 35 prípadoch išlo o reklamáciu, v 1 prípade o žiadosť a rovnako v 1 prípade o podnet. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v apríli 5,6 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 54,3 tis. návštev.

© 2024 Skytoll