NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      16. 05. 2022

DENNÝ VÝBER MÝTA 11. APRÍLA SA PRIBLÍŽIL REKORDU

Bratislava, 16. mája 2022 – V apríli sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 19,74 mil. eur. V porovnaní s minuloročným aprílovým výberom je to 2,7 % nárast. Nárok na zľavu z ceny mýta za prvé 4 mesiace roku 2022 získalo 12 335 vozidiel, z nich je 10 647 zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 367,53  tis. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 338,86 tis. eur, čo je 92,2 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v apríli vybralo 13,61 mil. eur. Výber na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol 6,13 mil. eur. Na celkovom mesačnom výbere mýta sa prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia podieľali 49,1 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 11. apríl so sumou 1,01 mil. eur. Ide o druhý najvyšší denný výber od spustenia elektronického výberu mýta, nižší len o 18 tis. eur oproti výberu z 18. novembra 2021. V apríli využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 36 988 vozidiel denne. V porovnaní s marcom je to menej o 3 405 vozidiel.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. aprílu 2022 zaregistrovaných 297 202 palubných jednotiek. Oproti marcu sa ich počet zvýšil o 2 811 kusov. Vozidlá zo zahraničia sa na celkovom počte palubných jednotiek podieľali 89,6 %.  V apríli  riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 370 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 2 082 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v apríli  zaevidovaných celkovo 20 opodstatnených podaní od zákazníkov. V 19 prípadoch išlo o reklamáciu a v 1 prípade o žiadosť. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v apríli 4,3 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 55,8 tis. návštev.

© 2024 Skytoll