NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 02. 2021

JANUÁROVÝ VÝBER MÝTA DOSIAHOL TAKMER 16 MILIÓNOV EUR

Bratislava, 15. februára 2021 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v januári pre Národnú diaľničnú spoločnosť 15,84 mil. eur. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o 1,25 % pokles. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roku získalo 226 vozidiel, z nich je 218 zo Slovenska. Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel dosiahla sumu 1,58 tis. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 97,8 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v januári vybralo mýto vo výške 10,99 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa vybralo 4,85 mil. eur. Z celkovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 49,6 %. Dňom s najvyšším výberom v mesiaci bol 26. január so sumou 821 198 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo v januári priemerne 28 913 vozidiel s mýtnou povinnosťou denne, čo je o 1 516 vozidiel (5 %) menej ako v decembri.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. januáru 2021 zaregistrovaných 277 365 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu ich počet vzrástol o 765. 74,4 % z celkového počtu palubných jednotiek bolo priradených vozidlám zo zahraničia. V januári na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 388 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 3 135 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v januári zaevidovaných celkovo 60 opodstatnených podaní od zákazníkov, z ktorých bolo 58 reklamácií, 1 žiadosť a 1 podnet. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v januári 5,5 tis. hovorov, mýtny internetový portál zaznamenal v tom istom období 110,2 tis. návštev.

© 2024 Skytoll