NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 06. 2022

MÁJOVÝ VÝBER MÝTA BOL OPROTI APRÍLU VYŠŠÍ O 11 %

Bratislava, 15. júna 2022 – V máji sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 21,99 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roku 2022 získalo 17 878 vozidiel, z nich je 14 720 zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 682,2  tis. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 616,46 tis. eur, čo je 90,36 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v máji vybralo 15,15 mil. eur. Výber na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol 6,84 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na celkovom mesačnom výbere mýta podieľali 48,2 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 26. máj so sumou 992 152,- eur. V máji využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 40 552 vozidiel denne. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to viac o 3 564 vozidiel.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. máju 2022 zaregistrovaných 300 378 palubných jednotiek. Oproti aprílu sa ich počet zvýšil o 3 176 kusov. Vozidlá zo zahraničia sa na celkovom počte palubných jednotiek podieľali 75,9 %.  Mobilné jednotky vynucovania v máji riešili na vymedzených úsekoch ciest 407 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 3 178 eur.

V máji bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 26 opodstatnených podaní od zákazníkov. V 24 prípadoch išlo o reklamáciu a v 2 prípadoch o žiadosť. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v máji 5 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 62,9 tis. návštev.

© 2024 Skytoll