NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 06. 2021

NA MÝTE SA OD ZAČIATKU ROKA VYBRALO 93,15 MIL. EUR

Bratislava, 15. júna 2021 – V máji sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta  vybralo pre Národnú diaľničnú spoločnosť 19,64 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roku 2021 získalo 16 589 vozidiel, z nich je 13 791 zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 643,33 tis. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 580,73 tis. eur, čo je  90,27 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v máji vybralo 13,21 mil. eur. Výber na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol 6,42 mil. eur. Z celkovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 46,9 %. Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol 10. máj, s vybranou sumou 934 958 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo v máji priemerne 36 928 vozidiel s mýtnou povinnosťou denne. Je to o 339 vozidiel viac ako v apríli.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. máju 2021 zaregistrovaných 281 413 palubných jednotiek. Na vozidlá zo zahraničia pripadlo 74,8 % z nich. Oproti aprílu celkový počet zaregistrovaných palubných jednotiek stúpol o 1 690 kusov. Na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania v máji 434 prípadov porušenia zákona o výbere mýta v blokovom konaní. Od vodičov vybrali mýto vo výške 4 801 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v máji zaevidovaných celkovo 32 opodstatnených podaní od zákazníkov. V 32 prípadoch išlo o reklamáciu. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v máji 7 tis. hovorov, mýtny internetový portál zaznamenal v tom istom období 59,1 tis. návštev.

© 2024 Skytoll