NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      01. 01. 2016

Od 1. januára 2016 sa znižujú sadzby mýta pre nákladné vozidlá nad 12t

Sadzby mýta sa od 1. januára znižujú pre nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 12 ton a viac s emisnými triedami 0-II, III-IV.

Vláda Slovenskej republiky svojim nariadením č. 448/2015 Z. z. (z 16. decembra 2015), zmenila nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. S účinnosťou od 1. januára 2016 vláda nariadila úpravu sadzieb elektronického mýta. Zníženie sadzieb mýta nie je plošné pre všetky vozidlá s povinnosťou úhrady mýta.

Sadzby mýta sa od 1. januára znižujú pre nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou  12 ton a viac s emisnými triedami 0-II, III-IV. Úprava sadzieb sa netýka autobusov, ani nákladných vozidiel do 12 ton, resp. nákladných vozidiel s hmotnosťou 12 ton a viac s emisnými triedami V, VI a EEV. Sadzby pre relevantné nákladné vozidlá sa znižujú na diaľniciach a rýchlostných cestách, a tiež cestách I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami.

Sadzby mýta nájdete na stránke emyto.sk

© 2024 Skytoll