NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      16. 09. 2019

OD ZAČIATKU ROKU 2019 SA NA MÝTE VYBRALO 146,68 MIL. EUR

Bratislava, 16. septembra 2019 – V auguste sa prostredníctvom komplexnej služby elektronockého výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 17,44 mil. eur. Oproti augustu minulého roku bol výber nižší o 2,3 %. Od začiatku roku získalo nárok na zľavu z ceny mýta 26 263 vozidiel, z nich je 19 996 zo Slovenska.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v auguste vybralo mýto v sume 11,72 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa v auguste vybralo 5,72 mil. eur. Za osem mesiacov roku 2019 sa vybralo na diaľniciach a rýchlostných cestách 99,64 mil. eur, na cestách I. triedy 47 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia zaplatili 44,8 % z mýta vybraného v auguste. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 27. august, kedy sa vybralo 857 445 eur. Vymedzené úseky ciest v auguste využívalo v priemere za deň 36 693 vozidiel s mýtnou povinnosťou. Oproti júlu sa ich počet znížil o 7,2 %.
 
V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. augustu 2019 zaregistrovaných 275 318 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa ich počet zvýšil o 695 kusov. Na celkovom počte palubných jednotiek sa  vozidlá zo zahraničia podieľali 73,4 %.
 
V auguste na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 467 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 6 680 eur.
 
Vo auguste bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 29 opodstatnených podaní od zákazníkov. Z celkového počtu bolo 28 reklamácií a 1 žiadosť. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.
 
Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v auguste 5,9 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 59,2 tis. návštev.
© 2024 Skytoll