NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 03. 2021

POČET VOZIDIEL S MÝTNOU POVINNOSŤOU NA NAŠICH CESTÁCH MEDZIMESAČNE STÚPOL

Bratislava, 15. marca 2021 – Vo februári sa na mýte pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 17,28 mil. eur. Od začiatku roku 2021 sa vybralo mýto vo výške 33,12 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta získalo za prvé dva mesiace roku 2 417 vozidiel, z nich je 2 285 zo Slovenska. Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel dosiahla sumu 35,29 tis. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 33,97 tis. eur, čo je 96,3 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Vo februári sa za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vybralo mýto vo výške 11,88 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa na mýte vybralo 5,4 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia zaplatili 48,9 % z celkovej sumy vybraného mýta. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 22. február, kedy sa vybralo 837 981 eur. Vo februári využívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 34 462 vozidiel nad 3,5 t. Oproti januáru ich počet vzrástol o 19,2 %.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 28. februáru 2021 zaregistrovaných 278 172 palubných jednotiek. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to viac o 807 kusov. Z celkového počtu palubných jednotiek pripadá 74,5 % na vozidlá zo zahraničia. Mobilné jednotky vynucovania riešili vo februári na vymedzených úsekoch ciest 413 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 3 359 eur.

Vo februári bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 46 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých prípadoch išlo o reklamácie, ktoré boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali vo februári 5,5 tis. hovorov. Verejný mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 52,4 tis. návštev.

© 2024 Skytoll