Poplatky za preťaženie

Poplatky za preťaženie

Poplatky za preťaženie je stratégia riadenia dopravy, ktorá sa uplatňuje s cieľom znížiť dopravné zápchy a zlepšiť mobilitu, najmä v mestách. Cieľom poplatkov za preťaženie je odradiť vodičov od používania frekventovaných ciest v hodinách, keď je premávka najväčšia, a tým znížiť celkovú premávku a dopravné zápchy.

Spoplatnenie preťaženia zahŕňa spoplatnenie vjazdu vozidiel do určitých vyhradených oblastí, zvyčajne rušných mestských centier alebo špecifických zón s vysokou hustotou premávky, počas dopravných špičiek alebo v časoch preťaženia. Použitie systému je veľmi flexibilné a možno ho prispôsobiť potrebám prevádzkovateľa ciest.

Hlavné typy poplatkov za preťaženie

 • Oblasti kordónov
  zriadené prostredníctvom kordónovej línie po obvode oblasti. Poplatky sa potom účtujú každému vozidlu, ktoré prejde kordónovou líniou. Táto možnosť sa zvyčajne uplatňuje s cieľom znížiť počet dopravných nehôd, znečistenie ovzdušia alebo zlepšiť stav mestských oblastí.
 • Spoplatnenie za preťaženie v celej oblasti,
  kde sú spoplatnené všetky vozidlá v rámci určitej oblasti. Poplatky sa môžu líšiť na základe mnohých faktorov, ako je typ vozidla, čas strávený v oblasti alebo vzdialenosť, ktorú vozidlo prešlo na cestách vo vybranej oblasti.
 • Spoplatnený okruh
  v blízkosti centra mesta, kde sú vozidlá spoplatnené za prejazd cez kontrolné stanovištia. Táto možnosť podporuje nižšiu premávku v najrušnejších častiach mesta. To umožňuje vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre chodcov, ako aj uvoľniť cesty pre verejnú dopravu, čím sa priemerné dochádzanie do práce výrazne zrýchli.
 • Koridor alebo zariadenie na výber poplatkov
  pre malú oblasť alebo jednu cestu. Zvyčajne sa na vstupe na cestu alebo ku zariadeniu zriadi jedno miesto, kde sa vyberajú poplatky. Táto možnosť môže zabrániť zvýšenému dopravnému zaťaženiu na cestách, ktoré nemajú dostatok jazdných pruhov na zvládnutie zvýšenej premávky, a zabraňuje zápcham, ktoré sa môžu ľahko rozšíriť mimo týchto ciest.

Hlavné výhody

 • Zníženie dopravných zápch
  odradením od zbytočných ciest autom, spoplatnenie preťaženia môže viesť k plynulejšej premávke a skráteniu času stráveného v dopravných zápchach.
 • Čistejšie životné prostredie
  nižšie emisie z vozidiel v dôsledku obmedzenej dopravy zlepšujú kvalitu ovzdušia, čo je prospešné pre verejné zdravie aj životné prostredie
 • Podpora trvalo udržateľnej dopravy
  zdraženie jazdy v preťažených oblastiach, spoplatnenie preťaženia podporuje zavádzanie trvalo udržateľnejších možností dopravy, ako je verejná doprava, cyklistika a spoločné využívanie automobilov
 • Bezpečnejšie cesty
  s menším počtom áut na cestách sa riziko nehôd znižuje, zlepšuje sa bezpečnosť na cestách pre chodcov, cyklistov a vodičov
 • Financovanie dopravných projektov
  Príjmy z poplatkov za preťaženie možno opätovne investovať do dopravnej infraštruktúry, čo umožňuje financovať projekty, ktoré ďalej posilňujú mestskú mobilitu a dostupnosť.

Vďaka pokroku a modernizácii technológií elektronického výberu mýta sa spoplatnenie preťaženia stalo dostupnou možnosťou pre väčšinu miest a iných prevádzkovateľov ciest. Zavedenie poplatkov za preťaženie sa stalo oveľa menšou finančnou záťažou pre prevádzkovateľov ciest vďaka možnosti ich zavedenia prostredníctvom využitia existujúcej infraštruktúry. Ďalšiu univerzálnosť prináša možnosť selektívne vyberať poplatky za preťaženie len počas určitých hodín dňa alebo sezóny.

Spoplatnenie preťaženia sa môže ukázať ako lukratívny spôsob získavania dodatočných finančných prostriedkov na účely údržby ciest a iných verejných služieb. Keďže existuje možnosť znížiť prevádzkové náklady na cesty znížením ich opotrebovania v dôsledku nadmerného používania, novovygenerovaný tok príjmov sa môže použiť aj na rozvoj infraštruktúry nových ciest.

Kľúčové výhody pre používateľov ciest

 • Znížené preťaženie
  Odradením od zbytočných ciest autom sa reguluje dopyt po doprave, a spoplatnenie preťaženia vedie k zníženiu dopravných zápch v určených oblastiach. To znamená kratší čas jazdy a predvídateľnejší zážitok z jazdy pre tých, ktorí musia vchádzať do preťažených zón.
 • Znížená spotreba paliva
  Spoplatnenie za preťaženie pomáha plynulosti dopravy, čo znamená menej náhlych zastavení a rozjazdov, ktoré sú menej úsporné v porovnaní s konzistentnou jazdou pri optimálnej rýchlosti.
 • Rýchlejšie cestovanie
  Pri menšom počte vozidiel na cestách v čase dopravnej špičky používatelia ciest zažívajú kratšie a spoľahlivejšie časy jazdy.

Účinnosť a akceptácia spoplatnenia za preťaženie sa líši v závislosti od miestnych postojov verejnosti, existujúcej infraštruktúry a konkrétnych zásad, ktoré uplatňujú vlastníci ciest. Úspešná realizácia často zahŕňa starostlivé plánovanie, zapojenie verejnosti a koordináciu s inými dopravnými opatreniami.

Na základe nášho rozsiahleho know-how a skúseností v oblasti mýta sme vyvinuli súbor riešení určených na spoplatnenie za preťaženie. Tieto riešenia zahŕňajú celý súbor technológií, ktoré sa dajú prispôsobiť konkrétnym potrebám našich klientov.

Platformy

Pre každého klienta pripravujeme individuálne riešenie na mieru, ktoré zohľadňuje jeho jedinečné požiadavky, miestne podmienky, zdroje a špecifické prostredie. Naše riešenia môžu zahŕňať kombináciu technológií a v určitých scenároch je možné integrovať nové technológie na spoplatnenie za preťaženie s existujúcou infraštruktúrou. Náš neochvejný záväzok voči inováciám zaručuje, že naše riešenia zostanú na špičkovej úrovni. Využívame pokrokové technológie, ako je umelá inteligencia, aby sme zvýšili ich účinnosť a efektivitu.

© 2024 Skytoll