NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      25. 01. 2023

SKYTOLL POSKYTNE SESTERSKEJ SPOLOČNOSTI CZECHTOLL SLUŽBY PROJEKTOVÉHO RIADENIA PRI DODÁVKE CENTRÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU PRE NOVÝ MÝTNY SYSTÉM NA SLOVENSKU

Bratislava, 25. januára 2023 – Spoločnosť CzechToll patriaca do skupiny ITIS Holding dostala od Národnej diaľničnej spoločnosti informáciu o vysporiadaní pripomienok neúspešných uchádzačov v rámci súťaže na „Vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovaní služieb technickej podpory“. Vo svojej ponuke sa CzechToll zaviazal vyvinúť a dodať centrálny informačný systém v lehote 13 mesiacov od podpisu zmluvy.

„CzechToll ponúkol v rámci otvorenej súťaže najnižšiu cenu. Zároveň bola naša ponuka vyhodnotená aj ako najlepšia pri hodnotení kvalitatívnych parametrov. Teraz po vysporiadaní pripomienok neúspešných uchádzačov sme pripravení dodať Slovensku vyspelý informační systém, ktorý umožní Ministerstvu dopravy i Národnej diaľničnej spoločnosti zaviesť strategické zmeny v oblasti spoplatnenia nákladnej dopravy,“ uviedol Petr Chvátal, generálny riaditeľ spoločnosti CzechToll.

Dodávku centrálneho informačného systému a päťročnú technologickú podporu ponúkol CzechToll v rámci otvorenej súťaže za cenu 13,8 mil. EUR bez DPH. Medzi subdodávateľmi deklaroval CzechToll aj slovenskú spoločnosť SkyToll a českú spoločnosť TollNet – obe patria od augusta 2022 do českej holdingovej spoločnosti ITIS Holding, rovnako ako samotný CzechToll. Dodávky spoločnosti SkyToll v oblasti projektového riadenia dosiahnu vo finančnom vyjadrení 12 percent z celkového objemu plnenia.

Spoločnosť CzechToll už viac ako 3 roky prevádzkuje vysoko efektívny elektronický mýtny systém v Českej republike. Za rok 2022 bolo jeho prostredníctvom vybraných 14,85 miliardy korún pri celkových nákladoch na prevádzku a inovácie systému pod hranicou siedmych percent. Systém elektronického mýtneho v Českej republike tak dnes patrí vďaka vhodne nastaveným parametrom k najefektívnejším svojho druhu v celosvetovom porovnaní.

© 2024 Skytoll