NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      02. 12. 2021

SKYTOLL ÚSPEŠNE SPUSTIL SYSTÉM ELEKTRONICKEJ DIAĽNIČNEJ ZNÁMKY V SLOVINSKU

Bratislava, 2. decembra 2021 – Spoločnosť SkyToll vybudovala a 1. decembra 2021 úspešne spustila systém elektronickej diaľničnej známky v Slovinsku. Vodiči môžu od včerajška využívať už aj v Slovinsku pohodlnú online úhradu diaľničných poplatkov v systéme, ktorý je podobný slovenskému. SkyToll vybudoval, implementoval a otestoval nový systém elektronickej diaľničnej známky počas 188 dní od podpisu zmluvy a minimalizoval oneskorenie, ktoré celý projekt nabral kvôli nutnosti vysporiadať sa s námietkami neúspešných účastníkov výberového konania.

SkyToll v rámci zmluvy dodáva Slovinsku technologicky vyspelý systém pre úhradu a kontrolu elektronických diaľničných známok, ktorý po 13 rokoch nahrádza tradičné papierové diaľničné známky lepené na čelné sklá vozidiel. Jednoduchú online úhradu od včerajška využívajú nielen vodiči zo Slovinska, ale ocenia ju aj milióny vodičov mieriacich každoročne k Jadranu na letné dovolenky.

Pre SkyToll ide o ďalší významný úspech pri implementácii celonárodných mýtnych systémov. Už v roku 2010 spustil prevádzku satelitného mýtneho systému na Slovensku. V roku 2016 spustil na Slovensku systém úhrady elektronických diaľničných známok. V decembri 2019 dodal svoje technologické riešenie do Českej republiky, kde spoločne s českou spoločnosťou CzechToll urobil celosvetovo prvú generačnú obmenu mikrovlnného mýtneho systému pre nákladné vozidlá za moderné satelitné riešenie.

„Systém dodaný spoločnosťou SkyToll je osvedčený v niekoľkých realizovaných projektoch a patrí k technologickej špičke v celosvetovom porovnaní. Náš tím predviedol ďalšiu veľmi kvalitnú realizáciu, v keď dokázal systém vybudovať a uviesť do prevádzky v skutočne krátkom čase, za 188 dní. Slovinsko v spolupráci so SkyTollom spustilo prevádzku systému , ktorý je spoľahlivý, a ktorý zvýši komfort pre domácich i zahraničných, cez Slovinsko len prechádzajúcich vodičov,“ uviedol Matej Okáli, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SkyToll.

Slovinská diaľničná spoločnosť DARS podpísala so spoločnosťou SkyToll zmluvu na vybudovanie a prevádzku systému elektronickej diaľničnej známky 27. mája 2021. SkyToll vyhral v súťaži s ponukou v hodnote 15,7 mil. eur (bez DPH) za vybudovanie systému a päťročnú technologickú podporu.

Slovinské elektronické diaľničné známky je možnú uhradiť online na stránke https://evinjeta.dars.si/.

© 2024 Skytoll