NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      09. 10. 2023

SKYTOLL VYZÝVA UNAS: PRESTAŇTE KLAMAŤ SLOVENSKÝCH OBČANOV

Bratislava, 9. októbra 2023 – Medzi opatrenia predstavené poverenou vládou Slovenskej republiky na zlepšenie stavu verejných financií Slovenskej republiky patrí rozšírenie mýta pre nákladné vozidlá nad 3,5 tony. To sa zjavne nepáči Únii autodopravcov Slovenska, ktorí nechcú platiť za využívanie Vymedzených úsekov ciest, ktoré svojimi nákladnými  automobilmi ničia – ale pri argumentácii proti tomuto opatreniu sa predstavitelia tejto nátlakovej organizácie, podobne ako v minulosti, uchýlili k nepravdivým, protiprávnym a zmätočným argumentom, ktorými účelovo klamú slovenských občanov

V reakcii na nedeľňajšie vyhlásenie UNAS, ktoré zverejnila agentúra SITA a následne prevzali aj iné médiá, SkyToll, a.s. vyzýva UNAS, aby sa zdržal ďalšieho páchania protiprávnej činnosti a vyhlásení, ktoré sa nezakladajú na pravde, klamú slovenskú verejnosť a poškodzujú tak Slovenskú republiku, zastúpenú Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., ale aj spoločnosť SkyToll.

Bežný užívateľ internetu si ľahko nájde „Zmluvu o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta“ zverejnenú na internete. Žiaľ, nikto z vedenia nátlakovej organizácie UNAS tak vzhľadom na doterajšie vyjadrenia ešte neurobil. Rozhodli sme sa preto zverejniť odkaz, kde si zástupcovia UNAS môžu túto zmluvu už niekoľko rokov preštudovať: https://www.skytoll.com/wp-content/uploads/2020/01/Zmluva_NDS_Skytoll_Myto_Red.pdf.

Slovo „bezodplatný“ sa v tejto zmluve nevyskytuje ani raz. Neobsahuje ani slovné spojenie „bezodplatný prevod“. Naopak, zmluva podrobne opisuje postup, ako je možné počas jej platnosti previesť Elektronický mýtny systém a všetky Komponenty, ktoré sú používané na plnenie zmluvy, na Objednávateľa (Národnú diaľničnú spoločnosť), aj ako sa stanoví cena za tento prevod. Tým, že UNAS opakovane požaduje bezodplatný prevod mýtneho systému na štát, klame a vyvíja nežiaduci tlak na politické vedenie Slovenskej republiky. Zmluva nič také nedovoľuje.

Zároveň vyzývame UNAS, aby bezodkladne zverejnila dôkazy pre svoje tvrdenie, že NDS postupuje pri vyhodnocovaní ponúk na dodávku častí nového mýtneho systému nezákonne a že protežuje ako víťaza spoločnosť prepojenú so SkyToll.

© 2024 Skytoll