NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      31. 01. 2020

STANOVISKO SPOLOČNOSTI SKYTOLL K OZNAMU HNUTIA OĽANO, KTORÉ MÁ V ÚMYSLE ZVEREJNIŤ „UTAJENÚ MÝTNU ZMLUVU“

Bratislava, 31. januára 2020 – Spoločnosť SkyToll s prekvapením prijala informáciu o úmysle hnutia OĽANO zverejniť údajne utajenú mýtnu zmluvu. Zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (Zmluva), uzatvorená medzi spoločnosťou SkyToll a Národnou diaľničnou spoločnosťou nie je a nikdy nebola utajená, rovnako ako neboli utajené ani jej následné dodatky, realizované na základe žiadostí NDS.

Už dňa 04. 03. 2009 naša spoločnosť písomne súhlasila so zverejnením Zmluvy s výnimkou obsahu prílohy Zmluvy, označenej ako „Ponuka“, ktorá obsahuje cenovú ponuku a Technické riešenie, tvoriace obchodné tajomstvo a dôverné informácie. 

O skutočnosti, že Zmluva je verejne dostupná sa mohol presvedčiť každý, kto sa o problematiku elektronického výberu mýta v Slovenskej republike zaujímal. Hnutie OĽANO sa o tému začalo zaujímať dva mesiace pred parlamentnými voľbami a ústami svojho „tieňového ministra dopravy“ sa k nej aj veľmi neodborne vyjadrovalo, napr. v relácii Rádia Expres „Naživo“ dňa 15. januára tohto roku. Na zavadzajúce informácie sme reagovali listom zaslanom priamo p. Jánovi Maroszovi.

Zmluva bola už v minulosti verejne dostupná napr. na: https://www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=41517

Po neustálom opakovaní, že Zmluva je tajná, bola zverejnená aj na našom webe, na adrese: https://www.skytoll.com/wp-content/uploads/2020/01/Zmluva_NDS_Skytoll_Myto_Red.pdf

© 2024 Skytoll