NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 08. 2022

SUMA ZLIAV POSKYTNUTÁ PREVÁDZKOVATEĽOM VOZIDIEL PREKROČILA 1,5 MIL. EUR

Bratislava, 15. augusta 2022 – Prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta  sa v júli  vybralo pre Národnú diaľničnú spoločnosť 19,43 mil. eur. Výber mýta od začiatku roku dosiahol sumu 141,7 mil. eur. Oproti prvým siedmim mesiacom roku 2021 ide o 6,1 % nárast. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku tohto roku získalo 25 609 vozidiel, z nich 19 201 je zo Slovenska. Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel za toto obdobie dosiahla sumu 1,5 mil. eur. Na vozidlá registrované na Slovensku z toho pripadlo 1,31 mil. eur, čo je  87,6 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v júli vybralo mýto v sume 13,47 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa vybralo 5,95 mil. eur. Za sedem mesiacov roku 2022 sa vybralo na diaľniciach a rýchlostných cestách 98,01 mil. eur, na cestách I. triedy 43,67 mil. eur.  Z celkovej sumy mýta vybraného v júli zaplatili 49 % prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia. Dňom s najvyšším výberom v sledovanom mesiaci bol 11. júl  s mýtom vo výške 976 084 eur. V júli využívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 35 971  vozidiel nad 3,5 t, čo bolo oproti júnu  menej o 5 509.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. júlu 2022 zaregistrovaných 306 282 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa ich počet zvýšil o 2 591. Z celkového počtu zaregistrovaných palubných jednotiek 76,2 % pripadlo na vozidlá zo zahraničia. Mobilné jednotky vynucovania riešili v júli na vymedzených úsekoch ciest 367 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 4 148 eur.

Spoločnosť SkyToll v rámci prevádzky služby elektronického výberu mýta zaevidovala v júli celkovo 19 opodstatnených podaní od zákazníkov. Z nich bolo 18 reklamácií a 1 žiadosť. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v júli 4,2 tis. hovorov, mýtny internetový portál zaznamenal v tom istom období 150,8 tis. návštev. 

© 2024 Skytoll