NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      20. 05. 2024

V apríli uhradili dopravcovia na mýtnom 19,41 milióna eur, medziročne vzrástol výber o 5 %

Bratislava, 20. mája 2024 – V apríli pokračoval trend vyššieho výberu mýta za využitie vymedzených úsekov ciest a diaľnic na Slovensku. Dopravcovia uhradili celkom 19,41 milióna eur, čo je o 5 % viac ako v apríli 2023. V celom prvom štvrťroku tohto roku pritom rast výberu dosiahol medziročne 4 %.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v apríli vybralo 13,75 mil. eur, čo predstavuje 71 % z celkového výberu mýta. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa podieľali na úhrade mýtnych poplatkov 51 %. Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol 2. apríl 2024, s vybranou sumou 950 187 eur.

Vymedzené úseky ciest využívalo v apríli denne priemerne 36 604 vozidiel s mýtnou povinnosťou.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. aprílu 2024 zaregistrovaných 315 878 palubných jednotiek. Z celkového počtu palubných jednotiek bolo 78 % priradených vozidlám zo zahraničia. Mobilné jednotky vynucovania riešili v apríli na vymedzených úsekoch ciest 333 prípadov porušenia zákona o výbere mýta.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v sledovanom mesiaci 6 371 hovorov. Viac ako 30 % prijatých hovorov bolo obslúžených v slovenčine, zvyšné hovory potom v niektorom z piatich ďalších jazykov zákazníckej linky.

© 2024 Skytoll