NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      17. 02. 2020

V JANUÁRI SA VYBRALO NA MÝTE TAKMER 17 MILIÓNOV EUR

Bratislava, 14. februára 2020 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v januári pre Národnú diaľničnú spoločnosť 16,81 mil. eur. Januárový výber mýta bol v porovnaní s rovnakým mesiacom roku 2019 nižší o 0,26 %. Nárok na  zľavu z ceny mýta od začiatku roku získalo 282 vozidiel, z nich je 276 zo Slovenska.

Za využívanie vymedzených úsekov na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v januári vybralo mýto vo výške 11,61 mil. eur. Oproti decembru bol výber na diaľniciach a rýchlostných cestách vyšší o 13,5 %. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa vybralo 5,19 mil. eur, čo je oproti predchádzajúcemu mesiacu viac o 13,1 %. Z celkovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 47,8 %. Dňom s najvyšším výberom v mesiaci bol 27. január so sumou  834 751 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo v januári priemerne 32 940 vozidiel s mýtnou povinnosťou denne, čo je o  3 194 vozidiel (10,7 %) viac ako v decembri.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. januáru 2020 zaregistrovaných 274 887 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu ich počet klesol o 670. 73,9 % z celkového počtu palubných jednotiek bolo priradených vozidlám zo zahraničia. V januári na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 436 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 4 085 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v januári zaevidovaných celkovo 41 opodstatnených podaní od zákazníkov, z ktorých bolo 40 reklamácií a 1 podnet. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní. Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v januári 6,8 tis. hovorov, mýtny internetový portál zaznamenal v tom istom období 63,2 tis. návštev.

© 2024 Skytoll