NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      16. 08. 2021

V JÚLI 2021 SA NA MÝTE VYBRALO O 4% VIAC AKO PRED ROKOM

Bratislava, 16. augusta 2021 – Prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta sa v júli vybralo pre Národnú diaľničnú spoločnosť 19,62 mil. eur. Od začiatku roku sa vybralo mýto v sume 133,59 mil. eur. Oproti roku 2020 ide o 12,2 % nárast. Nárok na zľavu z ceny mýta za sedem mesiacov tohto roku získalo 24 574 vozidiel, z nich 18 742 je zo Slovenska. Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel za toto obdobie dosiahla sumu 1,44 mil. eur, z toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 1,27 mil. eur, čo je 87,9 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v júli vybralo mýto v sume 13,42 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa v júli vybralo 6,19 mil. eur. Za sedem mesiacov roku 2021 sa vybralo na diaľniciach a rýchlostných cestách 91,14 mil. eur, na cestách I. triedy 42,42 mil. eur. Z celkovej sumy mýta vybraného v júli zaplatili 47,1 % prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia. Dňom s najvyšším výberom v sledovanom mesiaci bol 6. júl s vybranou sumou 978 192 eur. V júli využívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 36 702 vozidiel nad 3,5 t, čo bolo oproti júnu menej o 3 750.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. júlu 2021 zaregistrovaných 285 049 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa ich počet zvýšil o 1 724. Z celkového počtu zaregistrovaných palubných jednotiek pripadlo 74,9 % na vozidlá zo zahraničia. Mobilné jednotky vynucovania riešili v júli na vymedzených úsekoch ciest 349 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 3 033 eur.

Spoločnosť SkyToll v rámci prevádzky služby elektronického výberu mýta zaevidovala v júli celkovo 28 opodstatnených podaní od zákazníkov. Z nich bolo 27 reklamácií a 1 žiadosť. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v júli 5,1 tis. hovorov, mýtny internetový portál zaznamenal v tom istom období 63 tis. návštev.

© 2024 Skytoll