NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 06. 2020

V MÁJI VYUŽÍVALO VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST O 7,5% VOZIDIEL S POVINNOSŤOU ÚHRADY MÝTA VIAC AKO V APRÍLI

Bratislava, 15. júna 2020 – V máji sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta  vybralo pre Národnú diaľničnú spoločnosť 15,54 mil. eur. Trend výberu mýta sa po aprílovom poklese začína vracať do normálu. V porovnaní mesiacov máj a apríl výber mýta v roku 2019 vzrástol o 3,5%, tento rok bol májový výber oproti aprílu vyšší o 11,4%.Za prvých päť mesiacov roku 2020 sa na mýte vybralo 82,32 mil. eur. Od začiatku roku získalo nárok na  zľavu z ceny mýta 13 950 vozidiel , z nich je 11 996 zo Slovenska.  Poskytnutá zľava za prvých 5 mesiacov roku dosiahla sumu 0,51 mil. eur, z toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 0,47 mil. eur.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v máji vybralo 10,28 mil. eur. Výber na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol 5,26 mil. eur. Z celkovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 44 %. Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol 27. máj, s vybranou sumou 775 142 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo v máji priemerne 31 834 vozidiel s mýtnou povinnosťou denne. Je to o 2 212 vozidiel viac ako v apríli.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. máju 2020 zaregistrovaných 277 860 palubných jednotiek. Na vozidlá zo zahraničia pripadlo 74,3 % z nich. Oproti aprílu celkový počet zaregistrovaných palubných jednotiek klesol o 1 168 kusov. Na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania v máji 41 prípadov porušenia zákona o výbere mýta v blokovom konaní. Od vodičov vybrali mýto vo výške 1 278 eur. Ďalšie priestupky zistené mobilnými jednotkami vynucovania budú s využitím objektívnej zodpovednosti riešiť príslušné správne úrady rovnako, ako priestupky zistené prostredníctvom kontrolných brán.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v máji zaevidovaných celkovo 28 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých prípadoch išlo o reklamáciu. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v máji 6,3 tis. hovorov, mýtny internetový portál zaznamenal v tom istom období 56,2 tis. návštev.

© 2024 Skytoll