NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 12. 2020

V NOVEMBRI SA NA MÝTE VYBRALO O 0,16 MIL. EUR VIAC AKO PRED ROKOM

Bratislava, 15. decembra 2020 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v novembri pre Národnú diaľničnú spoločnosť 19,07 mil. eur. Novembrový výber mýta bol oproti rovnakému mesiacu roku 2019 vyšší o 0,9 % . Za 11 mesiacov roku sa vybralo mýto v sume 194,78 mil. eur. Od začiatku roku 2020 získalo nárok na zľavu z ceny mýta  33 641 vozidiel, z nich je 23 936 zo Slovenska. Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel dosiahla sumu 3,26 mil. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 2,83 mil. eur, čo je 87 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov ciest na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v novembri vybralo mýto vo výške 12,91 mil. eur. Oproti októbru bol výber na diaľniciach a rýchlostných cestách nižší o 5,5 %. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa vybralo 6,15 mil. eur, čo je oproti predchádzajúcemu mesiacu menej o 6,8 %. Z celkovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 47,4 %. Dňom s najvyšším výberom v mesiaci bol 18. november so sumou  943 249 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo v novembri priemerne 37 589 vozidiel s mýtnou povinnosťou denne, čo je o 1 413 vozidiel (3,6 %) menej ako v októbri.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. novembru 2020 zaregistrovaných 276 767 palubných jednotiek. Oproti októbru bol ich počet nižší o 3 091 kusov. 74,3 % z celkového počtu palubných jednotiek bolo priradených vozidlám zo zahraničia. V novembri na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 429 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 4 223 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v novembri zaevidovaných celkovo 71 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých prípadoch išlo o reklamácie. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v novembri 5,6 tis. hovorov, mýtny internetový portál zaznamenal v tom istom období 51,3 tis. návštev.

© 2024 Skytoll