NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 11. 2019

V OKTÓBRI SA NA MÝTE VYBRALO NAJVIAC OD ROKU 2010

Bratislava, 15. novembra 2019 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v októbri pre Národnú diaľničnú spoločnosť 21,21 mil. eur. Výber prekonal sumu vybranú  v októbri 2018, čím sa tohtoročný október  stal mesiacom s najvyšším výberom od spustenia elektronického mýtneho systému do prevádzky. V porovnaní s okóbrom minulého roku bol výber mýta vyšší o 4,5 % Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roku 2019 získalo 33 362 vozidiel, z nich je 23 827 zo Slovenska.

Prevádzkovatelia vozidiel s mýtnou povinnosťou za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v októbri zaplatili 14,32 mil. eur. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o 10 % nárast výberu. Za využívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy sa v októbri vybralo mýto v objeme 6,89 mil. eur, čo je o 10,3 % viac, ako v septembri. Na celkovej sume vybraného mýta sa podieľali prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 46,4 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 21. október so sumou 894 891 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo každý deň priemerne  43 498 vozidiel s povinnosťou úhrady mýta.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. októbru 2019 zaregistrovaných 276 726 palubných jednotiek. Oproti septembru sa ich počet zvýšil o 476 kusov. 73,7 % z celkového počtu palubných jednotiek bolo priradených vozidlám zo zahraničia.  Mobilné jednotky vynucovania v októbri riešili na vymedzených úsekoch ciest 585 prípadov porušenia zákona o výbere mýta a vybrali mýto vo výške 5 617 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v októbri  zaevidovaných celkovo 45 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých prípadoch išlo o reklamácie. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní. Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v októbri 6,9 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 58,5 tis. návštev.

© 2024 Skytoll