NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      17. 10. 2022

V SEPTEMBRI SA NA MÝTE VYBRALO O 3 % VIAC, AKO PRED ROKOM

Bratislava, 17. októbra 2022 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v septembri pre Národnú diaľničnú spoločnosť 20,31 mil. eur. Za celý 3. štvrťrok dosiahol výber mýta 59,62 mil. eur. V porovnaní s rovnakým kvartálom minulého roku sa vybralo viac o 1,58 mil. eur. Za deväť mesiacov tohto roku získalo nárok na zľavu z ceny mýta 31 843 vozidiel, z nich je 22 466 zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 2,54 mil. eur, z toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 2,18 mil. eur, čo je 85,7 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

V septembri sa za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vybralo 14,12 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol septembrový výber 6,19 mil. eur. Za celý 3. štvrťrok sa na diaľniciach a rýchlostných cestách na mýte vybralo 41,29 mil. eur. Na cestách I. triedy bol výber mýta za rovnaké obdobie 18,33 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na mýte vybranom v septembri podieľali 49,4 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 12. september so sumou 975 551 eur. V septembri využívalo vymedzené úseky ciest v priemere 39 320 vozidiel denne. V porovnaní s augustom je to viac o 2 020 vozidiel.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. septembru 2022 zaregistrovaných 310 966 palubných jednotiek. Oproti augustu bol ich počet vyšší o 1 992 kusov. Z celkového počtu zaregistrovaných palubných jednotiek pripadá na  vozidlá zo zahraničia 76,6 %.

V septembri riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 365 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 3 114 eur. Za celý 3. štvrťrok sa od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta vybralo 10 739 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v septembri zaevidovaných celkovo 17 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých 17 prípadoch išlo o reklamácie. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému v septembri prijali 4,3 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal v rovnakom mesiaci 110,6 tis. návštev.

© 2024 Skytoll