NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 10. 2019

V treťom štvrťroku sa na mýte vybralo 4,1 % viac ako minulý rok

Bratislava, 15. októbra 2019 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v septembri pre Národnú diaľničnú spoločnosť 19,35 mil. eur. Za celý 3. štvrťrok dosiahol výber mýta 56,03 mil. eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 viac o 2,18 mil. eur. Od začiatku roku 2019 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 29 929 vozidiel, z nich 22 015 je zo Slovenska.

V septembri sa za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vybralo 13,1 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol septembrový výber 6,25 mil. eur. Za celý 3. štvrťrok sa na diaľniciach a rýchlostných cestách na mýte vybralo 37,78 mil. eur. Na cestách I. triedy bol výber mýta za rovnaké obdobie 18,23 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na mýte vybranom v septembri podieľali 46,4 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 16. september so sumou 887 916 eur. V septembri využívalo vymedzené úseky ciest v priemere      41 357 vozidiel denne. V porovnaní s augustom je to viac o 4 664 vozidiel.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. septembru 2019 zaregistrovaných 276 250 palubných jednotiek. Oproti augustu bol ich počet vyšší o 932 kusov. Z celkového počtu pripadá na  vozidlá zo zahraničia 73,6 % zaregistrovaných palubných jednotiek.

V septembri riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 586 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 7 238 eur. Za celý 3. štvrťrok sa od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta vybralo 19 966 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v septembri zaevidovaných celkovo 43 opodstatnených podaní od zákazníkov. Z nich bolo 42 reklamácií a 1 žiadosť. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní. Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v septembri 6,6 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal v rovnakom mesiaci 54,8 tis. návštev.

© 2024 Skytoll