NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 10. 2020

V TREŤOM ŠTVRŤROKU SA V POROVNANÍ S MINULÝM ROKOM VYBRALO NA MÝTE 98,7 %

Bratislava, 15. októbra 2020 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v septembri pre Národnú diaľničnú spoločnosť 19,14 mil. eur. Za celý 3. štvrťrok dosiahol výber mýta 55,3 mil. eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 menej o 0,73 mil. eur. Od začiatku roku 2020 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 28 225 vozidiel, z nich je 21 275 zo Slovenska. Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel dosiahla sumu 2,11 mil. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 1,87 mil. eur, čo je 88,7% z celkovej sumy poskytnutých zliav.

V septembri sa za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vybralo 12,77 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol septembrový výber 6,36 mil. eur. Za celý 3. štvrťrok sa na diaľniciach a rýchlostných cestách na mýte vybralo 36,84 mil. eur. Na cestách I. triedy bol výber mýta za rovnaké obdobie 18,44 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na mýte vybranom v septembri podieľali 46,6 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 16. september so sumou 960 161 eur. V septembri využívalo vymedzené úseky ciest v priemere 38 348 vozidiel denne. V porovnaní s augustom je to viac o 2 787 vozidiel.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. septembru 2020 zaregistrovaných 278 122 palubných jednotiek. Oproti augustu bol ich počet vyšší o 867 kusov. Z celkového počtu zaregistrovaných palubných jednotiek pripadá na  vozidlá zo zahraničia 74,3 %.

V septembri riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 367 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 5 684 eur. Za celý 3. štvrťrok sa od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta vybralo 14 862 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v septembri zaevidovaných celkovo 70 opodstatnených podaní od zákazníkov. Z nich bolo 67 reklamácií, 2 žiadosti a 1 podnet. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

V septembri operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali 6,2 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal v rovnakom mesiaci 56,8 tis. návštev.

© 2024 Skytoll