NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      18. 03. 2019

VO FEBRUÁRI SA NA MÝTE VYBRALO O ROVNÝ MILIÓN VIAC, AKO PRED ROKOM

Bratislava, 18. marca 2019 – Vo februári sa na mýte pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 17,19 mil. eur. Medziročne bol výber vyšší o 6,2 %.  Nárok na zľavu z ceny mýta získalo za prvé dva mesiace roku 2 553 vozidiel, z nich je 2 431 zo Slovenska.

Vo februári sa za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vybralo mýto vo výške 11,79 mil. eur. V porovnaní s minulým rokom je to viac o 5,8 %. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa na mýte vybralo 5,39 mil. eur. Oproti februáru 2018 bol výber na tejto kategórii ciest vyšší o 7,3 %. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia zaplatili 47,2 % z celkovej sumy vybraného mýta. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 25. február, kedy sa vybralo 839 345 eur. Vo februári využívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 37 590 vozidiel nad 3,5 t. Oproti januáru ich počet vzrástol o 13,6 %.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 28. februáru 2019 zaregistrovaných 267 342 palubných jednotiek. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to viac o 214 kusov. Z celkového počtu palubných jednotiek pripadá 72,7 % na vozidlá zo zahraničia. Mobilné jednotky vynucovania riešili vo februári  na vymedzených úsekoch ciest 538 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 5 166 eur.

Vo februári bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 32 opodstatnených podaní od zákazníkov. Všetky opodstatnené podania boli reklamácie a boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali vo februári 6 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 51,3 tis. návštev.

© 2024 Skytoll