NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 03. 2023

VO FEBRUÁRI VYUŽÍVALO VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST PRIEMERNE O 15% VOZIDIEL DENNE VIAC AKO V JANUÁRI

Bratislava, 15. marca 2023 – Prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta sa vo februári vybralo pre Národnú diaľničnú spoločnosť 18,75 mil. eur.  Od začiatku roku sa vybralo mýto v objeme 36,85 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta za dva mesiace tohto roku získalo 2 666 vozidiel, z nich 2 506 je zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 38,8 tis. eur, z toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 37,2 tis. eur, čo je 95,9 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vo februári vybralo mýto vo výške 13,33 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa vo februári vybralo 5,41 mil. eur. Od začiatku tohto roku  sa vybralo na diaľniciach a rýchlostných cestách 26,25 mil. eur, na cestách I. triedy 10,6 mil. eur. Z mýta vybraného vo februári 51,6 % zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 27. február s výberom 917 973 eur. Vo februári využívalo vymedzené úseky ciest v priemere za deň 36 988 vozidiel s mýtnou povinnosťou. Oproti januáru sa ich počet zvýšil o 14,7 %.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 28. februáru 2023 zaregistrovaných 311 448 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa ich počet zvýšil o 1 681 kusov. Na celkovom počte palubných jednotiek sa  76,8 % podieľali vozidlá zo zahraničia.

Vo februári riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 351 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 3 335 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo vo februári zaevidovaných celkovo 28 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých prípadoch išlo o reklamácie. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.
Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali vo februári 4,1 tis. hovorov.

© 2024 Skytoll