NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      18. 05. 2020

VÝBER MÝTA OD ZAČIATKU ROKA KLESOL OPROTI ROKU 2019 O 7,4 %

Bratislava, 18. mája 2020 – V apríli sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 13,95 mil. eur. Oproti minuloročnému aprílu bol výber mýta nižší o 25,8 %. Nárok na zľavu z ceny mýta za prvé 4 mesiace roku 2020 získalo 9 994 vozidiel, z nich je 8 934 zo Slovenska.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v apríli vybralo 9,05 mil. eur. Výber na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol 4,9 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na celkovom mesačnom výbere mýta podieľali 41,8 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 29. apríl so sumou 706 385 eur. V apríli využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 29 622 vozidiel denne. V porovnaní s marcom je to menej o 5 806 vozidiel.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. aprílu 2020 zaregistrovaných 279 028 palubných jednotiek. Oproti marcu sa ich počet znížil o 1 161 kusov. Vozidlá zo zahraničia sa na celkovom počte palubných jednotiek podieľali 74,4 %. 

V súvislosti s prijatými opatreniami vlády SR zameranými na minimalizáciu zdravotných rizík súvisiacich s pandémiou vírusu COVID-19 mobilné jednotky vynucovania v apríli neriešili porušovanie zákona o výbere mýta v blokovom konaní. Priestupky zistené mobilnými jednotkami vynucovania budú s využitím objektívnej zodpovednosti riešiť príslušné správne úrady rovnako, ako priestupky zistené prostredníctvom kontrolných brán.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v apríli  zaevidovaných celkovo 25 opodstatnených podaní od zákazníkov. V 24 prípadoch išlo o reklamáciu, v 1 prípade o podnet. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v apríli 6,2 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 47,5 tis. návštev.

© 2024 Skytoll