NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 07. 2020

VÝBER MÝTA V JÚNI BOL OPROTI MÁJU VYŠŠÍ O 2,29 MIL. EUR

Bratislava, 15. júla 2020 – V júni zabezpečila Komplexná služba elektronického výberu mýta  pre Národnú diaľničnú spoločnosť 17,83 mil. eur. Aj keď bol júnový výber mýta v porovnaní s rokom 2019 nižší o 2,9 %, oproti tohtoročnému máju vzrástol o 14,75%. Za prvých 6 mesiacov roku 2020 sa vybralo mýto v sume 100,15 mil. eur. Od začiatku roku získalo nárok na zľavu z ceny mýta 18 156 vozidiel, z nich 15 160 je zo Slovenska.Poskytnutá zľava za prvý polrok tohto roku dosiahla sumu 0,82 mil. eur, z toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 0,75 mil. eur.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v júni vybralo 12,01 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy bol júnový výber 5,81 mil. eur. Za celý 1. polrok dosiahol výber mýta na diaľniciach a rýchlostných cestách 67,45 mil. eur, na cestách I. triedy sa vybralo 32,68 mil. eur. Z celkovej sumy júnového výberu mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 45,6 %. Za pol roka sa na vybranom mýte podieľali zahraniční prevádzkovatelia 46%. Dňom s najvyšším denným výberom v sledovanom mesiaci bol 30. jún so sumou 804 724 eur.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. júnu 2020 zaregistrovaných 277 111 palubných jednotiek. Oproti máju sa ich počet znížil o 749 kusov. Z celkového počtu využívali 74,3 % vozidlá zo zahraničia. V júni využívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 37 618 vozidiel, čo je oproti predchádzajúcemu mesiacu viac o 5 784 vozidiel.  

Mobilné jednotky vynucovania riešili v júni na vymedzených úsekoch ciest 471 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 4 740 eur. Za celý prvý polrok výber mýta od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta dosiahol sumu 16 618 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v júni zaevidovaných celkovo 39 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých prípadoch išlo o reklamácie. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému v júni prijali 7 tis. hovorov. Mýtny internetový portál mal v tom istom mesiaci 59,3 tis. návštev.

© 2024 Skytoll