NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 07. 2021

VÝBER MÝTA V JÚNI BOL OPROTI MINULÉMU ROKU VYŠŠÍ O 16,7%

Bratislava, 15. júla 2021 – V júni zabezpečila Komplexná služba elektronického výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť 20,81 mil. eur. Za prvých 6 mesiacov roku 2021 sa vybralo mýto v sume 113,97 mil. eur, čo je v porovnaní s rokom 2020 viac o 13,8 %. Oproti roku 2019 ide o 3,6 % nárast. Od začiatku roku získalo nárok na zľavu z ceny mýta 21 054 vozidiel, z nich 16 706 je zo Slovenska. Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel za prvý polrok tohto roku dosiahla sumu 1,02 mil. eur, z toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 0,91 mil. eur, čo je 89 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v júni vybralo 14,17 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy bol júnový výber 6,64 mil. eur. Za celý 1. polrok dosiahol výber mýta na diaľniciach a rýchlostných cestách 77,71 mil. eur, na cestách I. triedy sa vybralo 36,23 mil. eur. Z celkovej sumy júnového výberu mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 47,2 %. Za pol roka sa na vybranom mýte podieľali zahraniční prevádzkovatelia 47,9 %. Dňom s najvyšším denným výberom v sledovanom mesiaci bol 14. jún so sumou 936 563 eur.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. júnu 2021 zaregistrovaných 283 325 palubných jednotiek. Oproti máju ich počet vzrástol o 1 912 kusov. Z celkového počtu využívali 74,8 % vozidlá zo zahraničia. V júni využívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 40 452 vozidiel, čo je oproti máju viac o 3 524 vozidiel.

Mobilné jednotky vynucovania riešili v júni na vymedzených úsekoch ciest 420 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 3 745 eur. Za celý prvý polrok výber mýta od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta dosiahol sumu 27 675 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v júni zaevidovaných celkovo 29 opodstatnených podaní od zákazníkov. V 27 prípadoch išlo o reklamácie, v 1 prípade o žiadosť a rovnako v 1 prípade o podnet. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému v júni prijali 5,6 tis. hovorov. Mýtny internetový portál mal v tom istom mesiaci 62 tis. návštev.

© 2024 Skytoll