NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      16. 11. 2020

VÝBER MÝTA V OKTÓBRI BOL V POROVNANÍ SO SEPTEMBROM O 1,13 MILIÓNA EUR VYŠŠÍ

Bratislava, 16. novembra 2020 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v októbri pre Národnú diaľničnú spoločnosť 20,27 mil. eur. Od začiatku roku 2020 získalo nárok na zľavu z ceny mýta  31 341 vozidiel, z nich je 22 901 zo Slovenska. Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel dosiahla sumu 2,68 mil. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 2,35 mil. eur, čo je 87,8% z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Prevádzkovatelia vozidiel s mýtnou povinnosťou za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v októbri zaplatili 13,67 mil. eur. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o 7,1 % nárast výberu. Za využívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy sa v októbri vybralo mýto v objeme 6,6 mil. eur, čo je o 3,7 % viac, ako v septembri. Na celkovej sume vybraného mýta sa podieľali prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 47,2 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 26. október so sumou 928 114 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo každý deň priemerne  39 002 vozidiel s povinnosťou úhrady mýta. V porovnaní so septembrom je to viac o 654 vozidiel denne.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. októbru 2020 zaregistrovaných 279 858 palubných jednotiek. Oproti septembru sa ich počet zvýšil o 1 736 kusov. 74,5 % z celkového počtu palubných jednotiek bolo priradených vozidlám zo zahraničia.  Mobilné jednotky vynucovania v októbri riešili na vymedzených úsekoch ciest 439 prípadov porušenia zákona o výbere mýta a vybrali mýto vo výške 4 729 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v októbri  zaevidovaných celkovo 67 opodstatnených podaní od zákazníkov, z čoho bolo 66 reklamácií a 1 žiadosť. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v októbri 6,2 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 53,7 tis. návštev.

© 2024 Skytoll