NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      17. 07. 2023

VÝBER MÝTA V PRVEJ POLOVICI ROKA DOSIAHOL 120,4 MIL. EUR

Bratislava, 17. júla 2023 – Prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta vybrala spoločnosť SkyToll v júni pre Národnú diaľničnú spoločnosť celkom 21,56 milióna. EUR. Celkový výber mýta v 1. polroku tohto roka prekonal 120 miliónov EUR (oproti 122,4 mil. EUR v 1. polroku 2022). Od začiatku roka získalo nárok na zľavu z ceny mýta 21 154 vozidiel, z ktorých je 16 634 zo Slovenska. Celková zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel za prvý polrok 2023 presiahla 994 tis. eur, z toho 88,4 % bolo poskytnutých dopravcom zo Slovenska.

Vyše 70 percent výnosov tvorí mýto za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. V júni sa na nich vybralo 15,2 mil. EUR. Zvyšok uhradili dopravcovia za využitie vymedzených úsekov ciest I. triedy – v prípade súbežných úsekov prekročil výnos z mýta 816 tis. EUR, v prípade nesúbežných úsekov potom dosiahol takmer 5,5 mil. EUR. Vozidlá registrované v zahraničí sa v júni podieľali na celkovom výbere mýta 49,8 percentami.

K 30. júnu 2023 bolo v elektronickom mýtnom systéme zaregistrovaných 321 295 vozidiel. Za mesiac jún tak pribudlo 2 685 vozidiel. Vozidlá zo zahraničia sa na celkovom počte palubných jednotiek podieľajú 77,3 percentami. V júni využívalo vymedzené úseky ciest a diaľnic v priemere 41 416 vozidiel denne, čo je takmer o 2 tisíc vozidiel denne viac, než v predchádzajúcom mesiaci.

Mobilné jednotky vynucovania v júni riešili na vymedzených úsekoch ciest 365 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vozidiel vybrali na doplatkoch 3376 EUR. Najčastejším priestupkom je dlhodobo nesprávne nastavený počet náprav vozidla. V 42 prípadoch ale odhalila mobilná kontrola vodičov, ktorí nemali vo vozidle OBU jednotku.

V júni bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných 36 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých prípadoch išlo o reklamácie, ktoré boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní. Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v rovnakom období viac ako 4 460 hovorov. Viac ako polovicu hovorov vyriešili so zákazníkmi v niektorom z piatich zahraničných jazykov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie viac ako 135 tis. návštev.

© 2024 Skytoll