NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 07. 2022

VÝBER MÝTA V PRVOM POLROKU VZRÁSTOL MEDZIROČNE O VIAC AKO 7 %

Bratislava, 15. júla 2022 – V júni sa prostredníctvom Komplexnej služby elektronického výberu mýta  pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 21,62 mil. eur. Za 6 mesiacov roku 2022 sa vybralo mýto v sume 122,27 mil. eur, čo je v porovnaní s prvým polrokom 2021 viac o 7,3 %. Od začiatku roku získalo nárok na zľavu z ceny mýta 22 472 vozidiel, z ktorých je 17 502 zo Slovenska. Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel za prvý polrok tohto roku dosiahla sumu 1,08 mil. eur, z toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 0,96 mil. eur, čo je  88,8 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v júni vybralo 14,98 mil. eur. Výber na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol 6,63 mil. eur. Za celý 1. polrok sa na diaľniciach a rýchlostných cestách vybralo 84,54 mil. eur a na cestách I. triedy 37,71 mil. eur. Z celkovej sumy júnového výberu mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 48,4 %. Na mýte vybranom za celý prvý polrok sa podieľali zahraniční prevádzkovatelia 49,1 %. Dňom s najvyšším denným výberom v sledovanom mesiaci bol 13. jún so sumou 975 371 eur.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. júnu 2022 zaregistrovaných 303 691 palubných jednotiek. Oproti máju ich počet vzrástol o 3 313 kusov. Z celkového počtu využívali 76,1 % vozidlá zo zahraničia. V júni využívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 41 480 vozidiel. V porovnaní s májom je to viac o 928 vozidiel.  

Mobilné jednotky vynucovania riešili v júni na vymedzených úsekoch ciest 403 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 4 757 eur. Za celý prvý polrok vybrali mobilné jednotky vynucovania od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta 18 087 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v júni zaevidovaných celkovo 13 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých prípadoch išlo o reklamácie. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej zmluvou s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému v júni prijali 4,7 tis. hovorov. Mýtny internetový portál mal v tom istom mesiaci 93,8 tis. návštev.

© 2024 Skytoll