NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      17. 04. 2023

VÝBER MÝTA ZA 1. ŠTVRŤROK 2023 DOSIAHOL SUMU 59 MIL. EUR

Bratislava, 17. apríla 2023 – V marci sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 22,18 mil. eur. Od začiatku roku 2023 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 7 517 vozidiel, z nich 6 732 je registrovaných na Slovensku. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 164,19 tis. eur. Z celkovej sumy poskytnutých zliav pripadlo 153,06 tis. eur, čo je 93,2 %, na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku.

Marcový výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest dosiahol 15,63 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa za rovnaké obdobie vybralo 6,54 mil. eur. Na vozidlá zo zahraničia pripadá 49,5 % z celkovej sumy vybraného mýta. Za celý 1. štvrťrok 2023 sa vybralo mýto v sume 59,03 mil. eur. Z toho 41,88 mil. eur sa vybralo na vymedzených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest a 17,14 mil. eur na vymedzených úsekoch ciest I. triedy. Najviac mýta v sledovanom mesiaci, 961 590 eur, sa vybralo 20. marca. Vymedzené úseky ciest využívalo v marci priemerne 39 947 vozidiel za deň. V porovnaní s februárom je to viac o 2 959 vozidiel denne.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. marcu 2023 zaregistrovaných 313 400 palubných jednotiek. Oproti februáru ich počet vzrástol o 1 952 kusov. Na vozidlá zo zahraničia pripadá z celkového počtu zaregistrovaných palubných jednotiek 76,9 %.

V marci na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 383 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 3 726 eur. Za celý 1. štvrťrok sa od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta vybralo mýto v objeme 8 680 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v marci zaevidovaných celkovo 22 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých prípadoch išlo o reklamáciu. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.
Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v marci 4,7 tis. hovorov.

© 2024 Skytoll