NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      17. 12. 2018

ZA 11 MESIACOV SA NA MÝTE VYBRALO VYŠE 199 MIL. EUR

Bratislava, 17. decembra 2018 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v novembri pre Národnú diaľničnú spoločnosť 18,94 mil. eur. Medziročne vzrástol novembrový výber mýta o 5 %. Od začiatku roku získalo nárok na  zľavu z ceny mýta 35 243 vozidiel, z nich je 24 909 zo Slovenska. 

 

Za užívanie vymedzených úsekov ciest na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v novembri vybralo mýto vo výške 12,86 mil. eur. Oproti októbru bol výber na diaľniciach a rýchlostných cestách nižší o 5,9 %. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa vybralo 6,08 mil. eur, čo je oproti predchádzajúcemu mesiacu menej o 8,3 %. Z celkovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 46 %. Dňom s najvyšším výberom v mesiaci bol 19. november so sumou  891 324 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo v novembri priemerne 41 121 vozidiel s mýtnou povinnosťou denne, čo je o 1 994 vozidiel (4,6 %) menej ako v októbri.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. novembru 2018 zaregistrovaných 267 561 palubných jednotiek. Oproti októbru ich počet vzrástol o 288 kusov. 72,5 % z celkového počtu palubných jednotiek bolo priradených vozidlám zo zahraničia. V novembri na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 545 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 6 122 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v novembri zaevidovaných celkovo 42 opodstatnených podaní od zákazníkov, z nich bolo 40 reklamácií, 1 žiadosť a 1 podnet. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v novembri 5,8 tis. hovorov, mýtny internetový portál zaznamenal v tom istom období 52,4 tis. návštev.

© 2024 Skytoll