NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 12. 2022

ZA JEDENÁSŤ MESIACOV TOHTO ROKU SA NA MÝTE VYBRALO VIAC AKO 220 MIL. EUR

Bratislava, 15. decembra 2022 – V novembri sa pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta  20,8 mil. eur. Od začiatku roku sa vybralo mýto v objeme 223,75 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta za 11 mesiacov roku 2022 získalo 37 363 vozidiel, z ktorých je    25 007 zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 3,8 mil. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 3,2 mil. eur, čo je  84,1 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

V novembri sa za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vybralo 14,42 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy výber dosiahol 6,38 mil. eur. Z celkovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 50 %. Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol 15. november, so sumou 971 787 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo v novembri priemerne 39 759 vozidiel s mýtnou povinnosťou denne. Ich počet oproti októbru klesol o 23 vozidiel.  

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. novembru 2022 zaregistrovaných 307 714 palubných jednotiek. Z nich pripadlo  na  vozidlá  zo zahraničia 76,4 %. Oproti októbru celkový počet zaregistrovaných  palubných  jednotiek  stúpol o 2 155. Na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania v novembri 303 prípadov porušenia zákona o výbere mýta v blokovom konaní a od vodičov vybrali mýto vo výške 2 650 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v novembri zaevidovaných celkovo 13 opodstatnených podaní od zákazníkov. V 12 prípadoch išlo o reklamáciu, v 1 prípade o žiadosť. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní. V novembri prijali operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému 4,1 tis. hovorov.

© 2024 Skytoll