NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      18. 01. 2021

ZA JEDENÁSŤ ROKOV PREVÁDZKY ELEKTRONICKÉHO MÝTNEHO SYSTÉMU SA NA MÝTE VYBRALI VIAC AKO 2 MILIARDY EUR

Bratislava, 18. januára 2021 – Výber mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť v decembri 2020 dosiahol sumu 16,04 mil. eur, čo je o 8,2 % viac, ako v decembri 2019. Za celý rok 2020 sa vybralo mýto vo výške 210,94 mil. eur. Oproti predchádzajúcemu roku je výber nižší o 4,6 %. Od spustenia komplexnej služby elektronického výberu mýta do prevádzky v roku 2010 sa na mýte vybralo  2 021,13 mil. eur. Zľava z ceny mýta za celý rok 2020 bola priznaná v 62 353 prípadoch, z nich bolo 47 411 zo Slovenska. Poskytnutá zľava dosiahla sumu 3,8 mil. eur, z čoho 3,3 mil. eur (86,5 %) pripadlo na vozidlá registrované na Slovensku.

Za využívanie vymedzených úsekov ciest sa v decembri 2020 na diaľniciach a rýchlostných cestách vybralo mýto vo výške 10,95 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa za rovnaké obdobie vybralo 5,08 mil. eur. Z celkovej decembrovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 46,9 %. Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol 14. december, s výberom 906 484 eur. V decembri využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 30 429 unikátnych vozidiel nad 3,5 t za deň.

Za celý rok 2020 dosiahol výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sumu 141,96 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa za celý rok vybralo mýto vo výške 68,98 mil. eur. Z celoročného výberu mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel registrovaných v zahraničí 46,3 %. Spomedzi zahraničných užívateľov vymedzených úsekov ciest zaplatili, rovnako ako v minulých rokoch, aj v roku 2020 najviac vozidlá z Poľska (18,8 %), Českej republiky (7,4 %) a Maďarska (5,3 %). V členení tržieb podľa platobných režimov bol najvyšší výber v režime predplateného mýta s podielom 56,2 % z celkovej ročnej sumy. Aj v roku 2020 sa na celoročnom výbere najviac, až 81,7 %, podieľali prevádzkovatelia nákladných vozidiel v hmotnostnej kategórii nad 12 t s dvomi nápravami, ktorí zaplatili 172,25 mil. eur. Z hľadiska emisných tried mali najvyšší, 87 % podiel na úhrade mýta vozidlá s triedami EURO V, VI a EEV, od ktorých sa vybralo 183,5 mil. eur.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. decembru 2020 zaregistrovaných 276 600 palubných jednotiek. Na vozidlá zo zahraničia pripadlo z tohto počtu 74,3%. V roku 2020 využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 36 543 unikátnych vozidiel nad 3,5 t za deň. Za celý rok 2020 využilo elektronický mýtny systém 368 988 unikátnych vozidiel s registrovanou palubnou jednotkou.

V roku 2020 riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 3 838 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Kontrolovaní vodiči museli zaplatiť mýto vo výške 43,52 tis. eur. Slovenskí prevádzkovatelia vozidiel sa na vybranej sume podieľali 6 %.

Za uplynulý rok  zaznamenal SkyToll v rámci prevádzky elektronického výberu mýta 569 opodstatnených podaní. Z toho bolo 556 reklamácií, 8 žiadostí a 5 podnetov . Aj v roku 2020, rovnako, ako počas predchádzajúcich desiatich rokov prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta, boli všetky prijaté podania vybavené do 5 pracovných dní.

Zákaznícka linka prijala v roku 2020 celkom 75,2 tis. hovorov. Najčastejšie sa otázky na zákazníckej linke týkali poplatkov a cien (25,3 tis. hovorov). Druhé najpočetnejšie boli žiadosti o poskytnutie všeobecných informácií o elektronickom mýtnom systéme (17,5 tis. hovorov) a na treťom mieste žiadosti o informácie týkajúce sa vrátenia palubných jednotiek (9,6 tis. hovorov). Mýtny internetový portál zaznamenal počas celého roka 674,4 tis. návštev, z ktorých 299,6 tis. bolo zo Slovenska.

© 2024 Skytoll