NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      01. 07. 2015

Za mimoriadny príspevok k rozvoju cestnej dopravy získal SkyToll globálne ocenenie od International Road Federation

Za mimoriadny príspevok k rozvoju cestnej dopravy získal SkyToll globálne ocenenie od International Road Federation – tzv. Global Road Achievement Award, udeľovanú každoročne inštitúciam prinášajúcim inovatívne projekty v oblasti výstavby a údržby cestnej a diaľničnej siete.

SkyToll získal toto prestížne ocenenie za projekt rozšírenia elektronického mýtneho systému od začiatku roka 2014, kedy za rekordné tri mesiace bola spoplatnená sieť v Slovenskej republike rozšírená viac ako sedemnásobne – z 2 447 na 17 762 kilometrov.

Výsledky hodnotenia nezávislého panelu odborníkov v júni 2015 zverejnil predseda IRF a minister dopravy Saudskej Arábie Abdullah A. Al-Mogbel.

Medzinárodná cestná federácia (International Road Federation, IRF) so sídlom v Alexandrii (Virginia, USA) je mimovládna nezisková organizácia založená v roku 1948. Jej poslaním je povzbudzovať a podporovať vývoj a údržbu lepších, bezpečnejších a trvalo udržateľných komunikácii. Organizácia zastúpená v 117 krajinách šiestich svetadielov skúma, zhromažďuje a zdieľa informácie v najvýznamnejších oblastiach rozvoja cestnej infraštruktúry vrátane výstavby a údržby ciest, ich fi nancovania a bezpečnosti cestnej premávky. Hrá významnú úlohu vo všetkých aspektoch cestnej politiky a rozvoja; jej rešpektovaná štatistika World Road Statistics (WRS) slúži ako hlavný podklad aj pre Svetovú banku.

© 2024 Skytoll