NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 03. 2022

ZA PRVÉ DVA MESIACE ROKU VÝBER MÝTA OPROTI ROKU 2021 VZRÁSTOL O 9,1 %

Bratislava, 15. marca 2022 – Vo februári sa na mýte pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 18,65 mil. eur. V porovnaní s minuloročným februárom ide o 7,9 % nárast výberu. Od začiatku roku sa vybralo mýto vo výške 36,14 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta získalo za prvé dva mesiace roku 2 679 vozidiel, z ktorých je             2 539 zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel boli poskytnuté zľavy v objeme 37,47 tis. eur. Z celkovej sumy poskytnutých zliav 36,31 tis. eur, čo je 96,9 %, pripadlo na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku.

Vo februári sa za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vybralo mýto vo výške 12,89 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa na mýte vybralo 5,76 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia zaplatili       50,1 % z celkovej sumy vybraného mýta. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 21. február, kedy sa vybralo 912 255 eur. Vo februári využívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 37 061 vozidiel nad 3,5 t. Oproti januáru ich počet vzrástol o 18,3 %.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 28. februáru 2022 zaregistrovaných 290 722 palubných jednotiek. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to viac o 2 465 kusov. Z celkového počtu palubných jednotiek pripadá 75,2 % na vozidlá zo zahraničia. Mobilné jednotky vynucovania riešili vo februári  na vymedzených úsekoch ciest 368 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 2 367 eur.

Vo februári bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 26 opodstatnených podaní od zákazníkov. V 24 prípadoch išlo o reklamácie, v 1 prípade o žiadosť a rovnako v 1 o podnet. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.   

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali vo februári 4,4 tis. hovorov. Verejný mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 55,8 tis. návštev.

© 2024 Skytoll