NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      27. 09. 2019

ZAČALA SA REGISTRÁCIA VOZIDIEL A VYDÁVANIE PALUBNÝCH JEDNOTIEK PRE NOVÝ MÝTNY SYSTÉM V ČESKEJ REPUBLIKE

Bratislava, 26. septembra 2019 – Začala sa registrácia vozidiel do nového mýtneho systému v Českej republike. Dopravcovia sú povinní zaregistrovať sa do nového elektronického mýtneho systému a vybaviť vozidlá palubnou jednotkou najneskôr v deň spustenia, t.j. 1.12.2019.

Výmena OBU a registrácia do nového systému je pravdepodobne tou najväčšou komplikáciou, s ktorou sa dopravcovia stretnú. Preto sme pripravili registračný proces tak, aby bol čo najjednoduchší. Chceli by sme požiadať všetkých dopravcov, aby nenechali registráciu do nového systému na poslednú chvíľu, ale aby využili obdobie vyše dvoch mesiacov navyše, počas ktorých je možné vyriešiť problémy so zmenami mýta ešte pred spustením nového systému,“ uviedol Matej Okáli, generálny riaditeľ CzechToll.

Dopravcovia sú povinní zaregistrovať sa do nového elektronického mýtneho systému a vybaviť vozidlá novou palubnou jednotkou najneskôr v deň spustenia, t.j. 1.12.2019. Podmienkou vydania palubnej jednotky je úhrada zábezpeky vo výške 2 468 Kč.

Od 22.9.2019 si môžu dopravcovia splniť svoju povinnosť registrácie na viac ako 200 obchodných miestach, v 15 vybraných pobočkách obchodnej komory Českej republiky, prostredníctvom vydavateľov palivových kariet alebo online na portáli www.mytocz.eu. V prípade online registrácie dopravcovia dostanú palubnú jednotku poštou (poštovné zdarma do Českejrepubliky, Nemecka, Rakúska, Slovenska a Poľska). Kompletné informácie o novom mýtnom systéme môžu dopravcovia získať na webovom portáli www.mytocz.eu alebo na zákazníckej linke +420 243 243 243, ktorá funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Zhrnutie kľúčových dátumov pre dopravcov

22. 9. 2019
spustenie registrácie dopravcov do nového systému – registrácia vozidiel a ich prevádzkovateľov do nového elektronického mýtneho systému, distribúcia nových OBU registrujúcim sa dopravcom. Aj po registrácii musí byť vozidlo vybavené súčasnou palubnou jednotkou pre starý systém; medzitým sa nová jednotka môže nachádzať vo vozidle (paralelné mýto sa z nej účtovať nebude)

1. 12. 2019
spustenie nového elektronického mýtneho systému – od tohto dátumu je dopravca povinný mať vozidlo vybavené novou OBU počas jazdy na spoplatnených komunikáciách; medzitým sa pôvodná OBU môže nachádzať vo vozidle (paralelné mýto sa z nej účtovať nebude)

Zásady fungovania mýtneho systému v Českej republike zostanú nezmenené. Spoplatňovanie je založené na druhu vozidla a vzdialenosti prejdenej po spoplatnenej komunikácii, pričom platbe mýta bude podliehať použitie spoplatnenej komunikácie motorovým vozidlom s najmenej štyrmi kolesami s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony.

© 2024 Skytoll